Thông báo khách sang: Mr. Roopesh – Vị khách hàng tiềm năng đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam

29/06/2019 | 09:55:12 | Lượt xem: 135
Ông Roopesh là vị khách hàng tiềm năng đang có chuyến thăm tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 26/6/2019 đến ngày 4/7/2019 để thực hiện chuyến công tác của mình.

Thông báo khách sang: Mr. Roopesh – V khách hàng tim năng đang có chuyến thăm và làm vic ti Vit Nam.


Ông Roopesh là v
 khách hàng tim năng đến t công ty ███████████████████ đang có chuyến thăm ti TP H Chí Minh t ngày 26/6/2019 đến ngày 4/7/2019 đ thc hin chuyến công tác ca mình.

 

VIETGO đã có cuc trò chuyn ngn vi ông Roopesh – thương nhân ngưn Đ, hin đang có nhu cu tìm mua Cá Basa và Cá Tra phi lê t Vit Nam. Ông Roopesh cho biết, ông hin là đi din và đã có 10 năm gn bó ti công ty ███████████████████. Vtr s đưc đt ti Kerala – min Nam, n Đ. Đây là công ty xây dng hàng đu trong lĩnh vc xây dng nhà  và các khu dân cư vi s mnh đem đến các gói sn phm nhm thc hin đưc gic mơ ca khách hàng v nhu cu nhà  và văn phòng. Bên cnh đó, ông cũng kinh doanh thương  mi mt s mt hàng khác, ông Roopesh cho biết, công ty ông đã thc hin thành công nhiu giao dch xut nhp khu và bn thân ông đã có nhiu kinh nghim trong lĩnh vc kinh doanh thương mi. Mi đây, đ đáp ng nhu cu hot đng kinh doanh ca công ty, ông đã liên h ti VIETGO đ tìm nhà cung cp mt hàng Cá Basa phi lê và Cá Tra phi lê vi s lưng 1 container 20ft cho ln đu nhp khu. Ông có nhn mnh chi tiết v khi lưng nhp khu là 26 tn. Mi Quý v xem thông tin chi tiết v đơn hàng ti đây.


Thông tin liên h vi khách hàng


Quý doanh nghi
p Vit Nam có th đáp ng đưc đơn hàng trên, xin vui lòng liên h vi v khách hàng qua thông tin chi tiết dưi đây:

 

Mr. Roopesh ███████

Công ty: ███████ Corporation

Quc gia: n Đ

Whatsapp: +91 ███████████

Email: ██████████████@yahoo.com.co.in/██████████████████@gmail.com


Thông tin cá nhân về khách hàng


Cá Basa phi lê và Cá Tra phi lê Vietgo
Hình 
nh ca v khách hàng

 

Cá Basa phi lê và Cá Tra phi lê Vietgo
Hình 
nh danh thiếp ca khách hàng

Cá Basa phi lê và Cá Tra phi lê Vietgo
Hình 
nh lịch trình chuyến bay của ông Roopesh


Ông 
Roopesh chia s vi VIETGO rng ông đáp chuyến bay và có mt ti TP. H Chí Mình vào th 4, ngày 26/06/2019 và s ri Vit Nam đ bay ti Kuala Lumpur vào th 5, ngày 04/07/2019.

Như vy, ông Roopesh s có chuyến công tác khá dài ngày (hơn 1 tun) ti H Chí Minh. Ông còn cho biết trong chuyến công tác ln này, ông có đng hành cùng mt ngưi bn đi tác ca mình cũng là mt thương nhân ngưn Đ.

Đây thc s là mt cơ hi tim năng cho đi tác ca VIETGO. VIETGO hy vng rng Quý doanh nghip cung cp mt hàng Cá Basa và Cá Tra phi lê s nm bt cơ hi quý giá này và s sm hp tác cũng như xut khu thành công mt hàng ca mình vi v khách tim năng.


290619-NTHV

Các tin khác

TIN TỨC NỔI BẬT

Công ty TNHH VIETGO - VIETGO Co., Ltd

C11, Tầng 5, PULLMAN Hotel (HORISON cũ), 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84 4. 32 37 34 26

Email: tuvanxnk.vietgo@gmail.com - Website: www.vietgo.vn

Copyright © 2010 - 2016 VIETGO Inc. All rights reserved.