Cơ hội giao thương ngành hàng Clinker, đá vôi

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VIP
CƠ HỘI GIAO THƯƠNG XUẤT KHẨU ĐẶC BIỆT
ĐẶC BIỆT
Cơ hội xuất khẩu số lượng lớn clinker đến từ thương nhân người Bangladesh

Cơ hội xuất khẩu số lượng lớn clinker đến từ thương nhân người Bangladesh

29/06/2018  | Lượt xem: 93

Ông Alauddin đang quan tâm tới mặt hàng clinker

ĐẶC BIỆT
Cơ hội xuất khẩu 50.000 tấn clinker sang Hong Kong

Cơ hội xuất khẩu 50.000 tấn clinker sang Hong Kong

16/05/2018  | Lượt xem: 206

Ông Yiuchor Yick- vị khách hàng quen thuộc của VIETGO đang có nhu cầu tìm nhà cung cấp Clinker tại Việt Nam

ĐẶC BIỆT
Ông Chris Wang đang có nhu cầu nhập khẩu 50.000 tấn clinker sang Trung Quốc

Ông Chris Wang đang có nhu cầu nhập khẩu 50.000 tấn clinker sang Trung Quốc

11/05/2018  | Lượt xem: 146

Ông Chris Wang – đại diện dến từ công ty ... Co.,Ltd đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

ĐẶC BIỆT
Cơ hội xuất khẩu clinker và đá vôi từ thương nhân người Bangladesh

Cơ hội xuất khẩu clinker và đá vôi từ thương nhân người Bangladesh

09/05/2018  | Lượt xem: 147

Ông Zaman – thương nhân đến từ Bangladesh đang có nhu cầu tìm mua clinker và đá vôi tại Việt Nam

ĐẶC BIỆT
Cơ hội xuất khẩu 250,000 tấn clinker sang Trung Quốc từ ông Jason

Cơ hội xuất khẩu 250,000 tấn clinker sang Trung Quốc từ ông Jason

08/05/2018  | Lượt xem: 159

Ông Jason – đại diện đến từ công ty ... Co., Ltd đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

ĐẶC BIỆT
Cơ hội xuất khẩu clinker sang Bangladesh

Cơ hội xuất khẩu clinker sang Bangladesh

12/03/2018  | Lượt xem: 238

Thương nhân Bangladesh đang quan tâm tới mặt hàng clinker

ĐẶC BIỆT
Cơ hội xuất khẩu số lượng lớn clinker sang Trung Quốc.

Cơ hội xuất khẩu số lượng lớn clinker sang Trung Quốc.

12/03/2018  | Lượt xem: 263

Bà Emily, thương nhân người Trung Quốc đang tìm Nhà cung cấp để nhập khẩu Clinker với số lượng 20.000 – 30.000 tấn

1
CƠ HỘI GIAO THƯƠNG XUẤT KHẨU
Cơ hội xuất khẩu 75.000 tấn clinker sang thị trường Bangladesh

Cơ hội xuất khẩu 75.000 tấn clinker sang thị trường Bangladesh

19/07/2018  | Lượt xem: 32

Ông Md.Ziaur Rahman- đại diện công ty... đang có nhu cầu nhập khẩu một số lượng lớn clinker của Việt Nam.

Cơ hội xuất khẩu 25.000 tấn clinker sang thị trường Bangladesh.

Cơ hội xuất khẩu 25.000 tấn clinker sang thị trường Bangladesh.

18/07/2018  | Lượt xem: 96

Tôi là Abdul Fattah- đại diện đến từ công ty ... đang có nhu cầu nhập khẩu clinker của Việt Nam.

Thương nhân người Trung Quốc đang có nhu cầu nhập khẩu 50.000 tấn clinker mỗi tháng

Thương nhân người Trung Quốc đang có nhu cầu nhập khẩu 50.000 tấn clinker mỗi tháng

16/07/2018  | Lượt xem: 69

Ông Michael Lee – đại diện đến từ công ty ... Co.,LTD đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 20.000 tấn clinker sang cộng hòa Ghana

Cơ hội xuất khẩu 20.000 tấn clinker sang cộng hòa Ghana

09/07/2018  | Lượt xem: 58

Ông Charles – đại diện đến từ công ty ... đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

Thương nhân người Trung Quốc đang có nhu cầu nhập 10.000 tấn clinker mỗi tháng

Thương nhân người Trung Quốc đang có nhu cầu nhập 10.000 tấn clinker mỗi tháng

06/07/2018  | Lượt xem: 63

Ông Chen Jihao – đại diện đến từ công ty ... Co., Ltd. đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 100.000 tấn clinker sang thị trường Trung Quốc đến từ ông Steve

Cơ hội xuất khẩu 100.000 tấn clinker sang thị trường Trung Quốc đến từ ông Steve

06/07/2018  | Lượt xem: 62

Ông Steve – đại diện đến từ công ty ... CO. Ltd đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 40.000 tấn clinker sang thị trường Mexico

Cơ hội xuất khẩu 40.000 tấn clinker sang thị trường Mexico

29/06/2018  | Lượt xem: 44

Ông Andres Arroyo Olson – đại diện đến từ công ty ... đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

Thương nhân người Trung Quốc có nhu cầu nhập khẩu 50.000 tấn clinker mỗi tháng

Thương nhân người Trung Quốc có nhu cầu nhập khẩu 50.000 tấn clinker mỗi tháng

22/06/2018  | Lượt xem: 53

Ông Jusdin Sha – đại diện đến từ công ty ... đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 1.500.000 tấn clinker trong vòng 1 năm sang thị trường Trung Quốc

Cơ hội xuất khẩu 1.500.000 tấn clinker trong vòng 1 năm sang thị trường Trung Quốc

21/06/2018  | Lượt xem: 86

Ông Icy – thương nhân người Trung Quốc đang có nhu cầu nhập khẩu clinker số lượng lớn từ Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 35.000 tấn clinker sang thị trường Pakistan

Cơ hội xuất khẩu 35.000 tấn clinker sang thị trường Pakistan

19/06/2018  | Lượt xem: 57

Ông M.Jawward Qazi – đại diện đến từ công ty... đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

Thương nhân người Trung Quốc đang có nhu cầu tìm mua 25.000 tấn clinker

Thương nhân người Trung Quốc đang có nhu cầu tìm mua 25.000 tấn clinker

11/06/2018  | Lượt xem: 66

Ông Ashine Zhang – đai diện đến từ công ty ... Cement Factory đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 50.000 tấn clinker đến từ thương nhân người Thái Lan

Cơ hội xuất khẩu 50.000 tấn clinker đến từ thương nhân người Thái Lan

07/06/2018  | Lượt xem: 75

Ông Suphalerk – đại diện đến từ công ty... đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 50.000 tấn clinker mỗi tháng sang thị trường Bangladesh

Cơ hội xuất khẩu 50.000 tấn clinker mỗi tháng sang thị trường Bangladesh

05/06/2018  | Lượt xem: 82

Ông Protip – đại diện đến từ công ty.... đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 50.000 tấn clinker sang thị trường Ấn Độ đến từ ông Rudra Muni

Cơ hội xuất khẩu 50.000 tấn clinker sang thị trường Ấn Độ đến từ ông Rudra Muni

31/05/2018  | Lượt xem: 79

Ông Rudra Muni – đại diện đến từ công ty ... đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 40.000 tấn clinker và xi măng hàng tháng sang thị trường Hàn Quốc

Cơ hội xuất khẩu 40.000 tấn clinker và xi măng hàng tháng sang thị trường Hàn Quốc

28/05/2018  | Lượt xem: 63

Ông Tony – đại diện đến từ công ty ... đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 25.000 tấn clinker sang Bangladesh từ ông Jalil

Cơ hội xuất khẩu 25.000 tấn clinker sang Bangladesh từ ông Jalil

24/05/2018  | Lượt xem: 61

Ông Jalil – đại diện đến từ công ty ... đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 50.000 tấn clinker từ thương nhân người Trung Quốc

Cơ hội xuất khẩu 50.000 tấn clinker từ thương nhân người Trung Quốc

21/05/2018  | Lượt xem: 79

Ông William – đại diện đến từ công ty ... Co. Ltd. đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

Thương nhân người Trung Quốc, ông Andrew Wu khẩu 50,000 tấn clinker sang Trung Quốc

Thương nhân người Trung Quốc, ông Andrew Wu khẩu 50,000 tấn clinker sang Trung Quốc

08/05/2018  | Lượt xem: 52

Ông Andrew Wu – đại diện đến từ công ty ... Co., Ltd.đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

Ông James Choi đang có nhu cầu nhập khẩu 100.000 tấn clinker từ Việt Nam

Ông James Choi đang có nhu cầu nhập khẩu 100.000 tấn clinker từ Việt Nam

04/05/2018  | Lượt xem: 67

Ông James Choi – đại diện đến từ công ty... đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 30.000 tấn clinker đến từ thương nhân người Pakistan

Cơ hội xuất khẩu 30.000 tấn clinker đến từ thương nhân người Pakistan

03/05/2018  | Lượt xem: 55

Ông Shabbir đến từ Pakistan, một khách hàng quen thuộc của VIETGO đang tìm kiếm nhà cung cấp clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 100.000 tấn clinker trong vòng một năm  sang Trung Quốc

Cơ hội xuất khẩu 100.000 tấn clinker trong vòng một năm sang Trung Quốc

26/04/2018  | Lượt xem: 55

Bà Genie Yao – đại diện đến từ công ty... đang có nhu cầu tìm nhà cung cấp clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 30.000 tấn clinker sang Philippines

Cơ hội xuất khẩu 30.000 tấn clinker sang Philippines

17/04/2018  | Lượt xem: 75

Ông Alex Wang – đại diện đến từ công ty... Co.,Ltd đang có nhu cầu tìm mua Clinker tại Việt Nam

Ông Peter- thương nhân người Trung Quốc đang có nhu cầu mua 50.000 tấn clinker tại Việt Nam

Ông Peter- thương nhân người Trung Quốc đang có nhu cầu mua 50.000 tấn clinker tại Việt Nam

13/04/2018  | Lượt xem: 88

Ông Peter – đại diện đến từ công ty ... Co. Ltd. đang có nhu cầu tìm mua Clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 30.000 tấn Clinker từ ông Ma Zhiwu, thương nhân đến từ Trung Quốc

Cơ hội xuất khẩu 30.000 tấn Clinker từ ông Ma Zhiwu, thương nhân đến từ Trung Quốc

12/04/2018  | Lượt xem: 105

Ông Ma Zhiwu là đại diện đến từ công ty ... đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 40.000 đến 45.000 tấn Clinker từ ông Humayun Kabir

Cơ hội xuất khẩu 40.000 đến 45.000 tấn Clinker từ ông Humayun Kabir

12/04/2018  | Lượt xem: 79

Ông Kabir – đại diện đến từ công ty ... Ltd. đang có nhu cầu tìm mua Clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 50.000 tấn clinker từ thương nhân người Trung Quốc

Cơ hội xuất khẩu 50.000 tấn clinker từ thương nhân người Trung Quốc

12/04/2018  | Lượt xem: 84

Ông Liu ZhiPing – đại diện đến từ công ty ... Limited đang có nhu cầu tìm nhà cung cấp clinker tại Việt Nam

Ông Bakhtiar Khan đang có nhu cầu nhập khẩu 50.000 tấn clinker sang Bangladesh

Ông Bakhtiar Khan đang có nhu cầu nhập khẩu 50.000 tấn clinker sang Bangladesh

11/04/2018  | Lượt xem: 82

Ông Bakhtiar Khan – đại diện đến từ công ty ... Ltd. đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 30.000 đến 50.000 tấn Clinker mỗi tháng sang Bangladesh

Cơ hội xuất khẩu 30.000 đến 50.000 tấn Clinker mỗi tháng sang Bangladesh

11/04/2018  | Lượt xem: 51

Ông Rony – đại diện đến từ công ty ... LTD đang có nhu cầu tìm nhà cung cấp Clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 25.000 tấn Clinker sang Bangladesh

Cơ hội xuất khẩu 25.000 tấn Clinker sang Bangladesh

02/04/2018  | Lượt xem: 65

Ông Im Yongjae là vị khách hàng quen thuộc đã từng hợp tác với VIETGO, hiện ông đang có nhu cầu tìm mua clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 30.000-35.000 tấn Clinker mỗi tháng từ thương nhân người Bangladesh

Cơ hội xuất khẩu 30.000-35.000 tấn Clinker mỗi tháng từ thương nhân người Bangladesh

30/03/2018  | Lượt xem: 72

Ông Tamim Daiyan – đại diện đến từ công ty ... Ltd đang có nhu cầu tìm mua Clinker từ Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 100.000 tấn clinker sang Trung Quốc

Cơ hội xuất khẩu 100.000 tấn clinker sang Trung Quốc

30/03/2018  | Lượt xem: 59

Ông Jinkai – đại diện đến từ công ty.... đang có nhu cầu tìm nhà cung cấp Clinker tại Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 10.000 tấn clinker sang Trung Quốc

Cơ hội xuất khẩu 10.000 tấn clinker sang Trung Quốc

23/03/2018  | Lượt xem: 68

Ông Meng Fei – đại diện đến từ công ty ... đang tìm kiếm nhà cung cấp cho sản phẩm Clinker tại Việt Nam.

Cơ hội xuất khẩu 2000 tấn Clinker từ ông Peter Lee

Cơ hội xuất khẩu 2000 tấn Clinker từ ông Peter Lee

15/03/2018  | Lượt xem: 77

Ông Peter Lee – đại diện đến từ công ty ... Limited đang có nhu cầu tìm nhà cung cấp clinker từ Việt Nam để hợp tác lâu dài.

Cơ hội xuất khẩu 75.000 tấn Clinker sang Bangladesh

Cơ hội xuất khẩu 75.000 tấn Clinker sang Bangladesh

15/03/2018  | Lượt xem: 73

Ông Shojal Zia, thương nhân đến từ Bangladesh đang có nhu cầu tìm nhà cung cấp Clinker với số lượng lớn tại Việt Nam

Thương nhân đến từ Bangladesh đang quan tâm tới mặt hàng clinker Việt Nam

Thương nhân đến từ Bangladesh đang quan tâm tới mặt hàng clinker Việt Nam

12/03/2018  | Lượt xem: 62

Ông Hasan Murad là vị khách cũ của VIETGO

Cơ hội xuất khẩu clinker sang thị trường Bangladesh

Cơ hội xuất khẩu clinker sang thị trường Bangladesh

08/03/2018  | Lượt xem: 67

Ông Amit Nag là thương nhân người Ấn Độ

Cơ hội hợp tác với thương nhân Đài Loan cho đơn hàng đá vôi và vôi sống

Cơ hội hợp tác với thương nhân Đài Loan cho đơn hàng đá vôi và vôi sống

06/03/2018  | Lượt xem: 220

Ông Addison Kuo đang có nhu cầu nhập khẩu sản phẩm đá vôi và vôi sống

Khách hàng Hongkong có nhu cầu nhập khẩu clinker

Khách hàng Hongkong có nhu cầu nhập khẩu clinker

28/02/2018  | Lượt xem: 103

Ông Rene đang tìm nguồn cung cấp clinker

Cơ hội xuất khẩu 5.000 tấn clinker hàng tháng sang Ấn Độ

Cơ hội xuất khẩu 5.000 tấn clinker hàng tháng sang Ấn Độ

27/02/2018  | Lượt xem: 110

Ông Punit, một thương nhân người Ấn Độ đang cần tìm nhà cung cấp clinker

Thương nhân người Ấn Độ có nhu cầu mua 20.000 tấn clinker hàng tháng

Thương nhân người Ấn Độ có nhu cầu mua 20.000 tấn clinker hàng tháng

26/02/2018  | Lượt xem: 102

Ông Chandan đến từ Ấn Độ đang có nhu cầu mua clinker

Thương nhân người Ấn Độ có nhu cầu mua 20.000 tấn clinker hàng tháng

Thương nhân người Ấn Độ có nhu cầu mua 20.000 tấn clinker hàng tháng

26/02/2018  | Lượt xem: 80

Ông Bharat Thanki đến từ Ấn Độ đang tìm nguồn clinker Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu 30.000 tấn clinker từ thương nhân người Mỹ

Cơ hội xuất khẩu 30.000 tấn clinker từ thương nhân người Mỹ

05/02/2018  | Lượt xem: 138

Ông Loomy đang cần tìm nhà cung cấp clinker

Cơ hội xuất khẩu vôi sống sang Trung Quốc

Cơ hội xuất khẩu vôi sống sang Trung Quốc

30/01/2018  | Lượt xem: 165

Bà Vera đến từ Trung Quốc đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm vôi sống

Cơ hội xuất khẩu 3 container 20ft vôi sống từ thương nhân Ấn Độ

Cơ hội xuất khẩu 3 container 20ft vôi sống từ thương nhân Ấn Độ

26/01/2018  | Lượt xem: 112

Đối tác Ấn Độ là vị khách cũ, gần đây ông có liên hệ VIETGO nhờ giới thiệu một số nhà cung cấp sản phẩm nghệ khô

Đối tác đến từ Cộng hòa Mozambique đang có nhu cầu nhập khẩu 5.000 tấn clinker

Đối tác đến từ Cộng hòa Mozambique đang có nhu cầu nhập khẩu 5.000 tấn clinker

19/01/2018  | Lượt xem: 99

Ông Seshu là thương nhân đến từ Cộng hòa Mozambique

Cơ hội xuất khẩu tấn 50.000 tấn clinker từ thương nhân Trung Quốc

Cơ hội xuất khẩu tấn 50.000 tấn clinker từ thương nhân Trung Quốc

17/01/2018  | Lượt xem: 133

Ông George Kim đến từ Trung Quốc đang cần tìm nguồn clinker

Ông Satya Krishna đến từ Ấn Độ đang có nhu cầu mua clinker Việt Nam

Ông Satya Krishna đến từ Ấn Độ đang có nhu cầu mua clinker Việt Nam

17/01/2018  | Lượt xem: 115

Ông Satya Krishna là vị khách cũ của VIETGO

Đối tác Trung Quốc đang có nhu cầu mua từ 30.000 đến 50.000 tấn clinker

Đối tác Trung Quốc đang có nhu cầu mua từ 30.000 đến 50.000 tấn clinker

28/12/2017  | Lượt xem: 159

Bà Grace vừa liên hệ VIETGO cho đơn hỏi hàng clinker

Đối tác người Trung Quốc có nhu cầu nhập khẩu từ 50.000 đến 80.000 tấn clinker hàng tháng

Đối tác người Trung Quốc có nhu cầu nhập khẩu từ 50.000 đến 80.000 tấn clinker hàng tháng

21/12/2017  | Lượt xem: 138

Ông Phil đến từ Trung Quốc đang tìm nguồn clinker Việt Nam

Cơ hội hợp tác với thương nhân người  Trung Quốc cho đơn hàng clinker

Cơ hội hợp tác với thương nhân người Trung Quốc cho đơn hàng clinker

20/12/2017  | Lượt xem: 135

Ông Zou Ning đang quan tâm tới sản phẩm clinker Việt Nam

Đối tác người UAE có nhu cầu nhập khẩu 25.000 tấn clinker hàng tháng

Đối tác người UAE có nhu cầu nhập khẩu 25.000 tấn clinker hàng tháng

20/12/2017  | Lượt xem: 101

Ông Sanjay Kumar là thương nhân đến từ UAE

Đối tác  người Malaysia có nhu cầu mua 2.500 tấn clinker xuất sang Indonesia

Đối tác người Malaysia có nhu cầu mua 2.500 tấn clinker xuất sang Indonesia

06/12/2017  | Lượt xem: 122

Ông SK Ch’ng đến từ Malaysia đang tìm kiếm gấp nhà cung cấp mặt hàng clinker để hợp tác lâu dài

Đối tác người Bangladesh có nhu cầu mua 40.000 tấn clinker hàng tháng

Đối tác người Bangladesh có nhu cầu mua 40.000 tấn clinker hàng tháng

30/11/2017  | Lượt xem: 138

Ông Neamutul Huda đến từ Bangladesh đang có nhu cầu mua mặt hàng clinker

[GẤP] Cơ hội hợp tác với thương nhân người Trung Quốc cho đơn hàng 50.000 tấn clinker

[GẤP] Cơ hội hợp tác với thương nhân người Trung Quốc cho đơn hàng 50.000 tấn clinker

29/11/2017  | Lượt xem: 138

Bà Carol đến đang tìm nhà cung cấp clinker cho khách hàng của mình

Vị khách cũ của VIETGO có nhu cầu mua 5.000 tấn clinker hàng tháng

Vị khách cũ của VIETGO có nhu cầu mua 5.000 tấn clinker hàng tháng

24/11/2017  | Lượt xem: 123

Ông Girdhar - thương nhân Ấn Độ đang có nhu cầu mua clinker

[GẤP] Cơ hội xuất khẩu 16.000 tấn clinker hàng tháng sang Sri Lanka

[GẤP] Cơ hội xuất khẩu 16.000 tấn clinker hàng tháng sang Sri Lanka

24/11/2017  | Lượt xem: 105

Ông Janith đang cần nhà cung cấp clinker để hợp tác lâu dài

[GẤP] Cơ hội hợp tác với thương nhân người Trung Quốc cho đơn hàng clinker

[GẤP] Cơ hội hợp tác với thương nhân người Trung Quốc cho đơn hàng clinker

24/11/2017  | Lượt xem: 121

Bà Shelly đến từ Trung Quốc đang có nhu cầu mua mặt hàng clinker để sản xuất xi măng

Cơ hội xuất khẩu 50.000 tấn clinker sang Bangladesh

Cơ hội xuất khẩu 50.000 tấn clinker sang Bangladesh

22/11/2017  | Lượt xem: 115

Thương nhân Ấn Độ cần mua sản phẩm clinker

Đối tác  2.000 tấn clinker sang Bangladesh

Đối tác 2.000 tấn clinker sang Bangladesh

22/11/2017  | Lượt xem: 99

Ông Shahab đến từ Bangladesh đang có nhu cầu mua mặt hàng clinker cho khách hàng của mình

Cơ hội xuất khẩu 50.000 tấn đá vôi từ thương nhân Ấn Độ

Cơ hội xuất khẩu 50.000 tấn đá vôi từ thương nhân Ấn Độ

17/11/2017  | Lượt xem: 205

Ông Azeem V đến từ Ấn Độ đang có nhu cầu mua sản phẩm đá vôi

Công ty TNHH VIETGO - VIETGO Co., Ltd

C11, Tầng 5, PULLMAN Hotel (HORISON cũ), 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84 4. 32 37 34 26

Email: tuvanxnk.vietgo@gmail.com - Website: www.vietgo.vn

Copyright © 2010 - 2016 VIETGO Inc. All rights reserved.