English

XIN CHÚC MỪNG CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BH QUỐC TẾ ĐÃ CÓ CUỘC GẶP GỠ VỚI VỊ KHÁCH HÀNG NGƯỜI ẤN ĐỘ

123 Lượt xem11/01/2021 | 09:34:13

Lượt xem2041 Lượt xem

XIN CHÚC MỪNG CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BH QUỐC TẾ ĐÃ CÓ CUỘC GẶP GỠ VỚI VỊ KHÁCH HÀNG NGƯỜI ẤN ĐỘ

XIN CHÚC MNG CÔNG TY TNHH SN XUT VÀ XUT NHP KHU BH QUC T ĐÃ CÓ CUC GP G VI V KHÁCH HÀNG NGƯI N Đ

Ông Avie – v khách hàng ngưi n đ hin đang sinh sng và làm vic ti Vit Nam. Công ty ca ông chuyên kinh doanh thương mi xut nhp khu đa dng các mt hàng như nông sn, thy sn, vt liu xây dng. Gn đây, do dch Covid bùng phát, nhu cu s dng mt hàng găng tay y tế ca các quc gia tăng cao, ông Avie đã nhanh chóng nm bt cơ hi này, n lc tìm kiếm nhà cung cp đ có ngun hàng chào bán cho các khách hàng ca mình.

Trưc khi Vietgo kết ni ông Avie vi ch T – giám đc Công Ty BH Quc Tế, v khách hàng này đã tng gp g vào trao đi vi mt s các nhà cung cp (NCC) khác. Tuy nhiên, đa phn nhng NCC trưc đó không đáp ng đưc các yêu cu mà khách đưa ra: giá cao, ngun hàng không có thc, cht lưng hàng / quy cách đóng gói không đm bo. Vy nên khi Vietgo gii thiu Công Ty BH Quc Tế đang cung cp mt hàng găng tay, ông Avie t ý rt nghi ng, phn vì ông đã mt nim tin vào nhng NCC trưc đó, phn vì ông đc đưc các thông tin v các v la đo, hàng hóa kém cht lưng trên các trang báo đin t. Ông nói nếu ch T có th đưa ông đi tham quan nhà máy/ kho hàng ông mi tiếp tc trao đi. Ch T liên h vi nhà máy và nhn đưc s đng ý.

Ngay trong cui tun đu tiên k t khi Vietgo kết ni 2 bên, ch T đã sp xếp đ ông Avie gp và trao đi cùng ch và giám đc ca nhà máy găng tay ti mt kho hàng Long An.

Sau khi đưctrc tiếp xem kho hàng và th sn phm, đưcgii đáp các thc mc v thông tin k thut ca sn phm. ông Avie t ra rt hài lòng và tin tưng. Các bên tích cc trao đi vi nhauvà đt đưc tha thunv các vn đ ct yếu như giá c, s lưng yêu cu ti thiu, phương thc thanh toán, thi hn giao hàng, thuê SGS thanh travà bi thưng phí thuê SGS, phí book tàu nếu hàng hóa không đt cht lưng.


Hình
nh khách th hàng mu


Cuc gp g kết thúc trong vui v và ha hn hp tác. Sau cuc gp g, ch T phi hp cùng vi nhà máy son tho và chuyn hp đng nháp cho khách kim tra, xác nhn và ký, đóng du.
M
t s hình nh khác v cuc gp


Xin chúc mng Công Ty TNHH Sn Xut Và Xut Nhp Khu BH Quc Tế đã có bui gp g thành công vi ông Avie. Hy vng rng hp đng hp tác gia hai bên s sm đưc kí kết.

070121 - NTV

CÁC BÀI VIẾT KHÁC