English

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Hàng Tháng - Cơ hội xuất khẩu Gạo sang thị trường Trung Quốc

123 Lượt xem23/12/2020 | 16:30:15

Lượt xem511 Lượt xem

Ông Marlon đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Gạo số lượng lớn sang thị trường Trung Quốc

Cơ hi giao thương  - Đơn Hàng Hàng Tháng -  Cơ hi xut khu Go sang th trường Trung Quc

 

Ông Marlon là doanh nhân ngưi Australia hin đang có nhu cu tìm nhà cung cp cho sn phm Go Vit Nam đ m rng mô hình kinh doanh ti th trường Trung Quc

Ông Marlon là v đi din đến t công ty ████████████████████████████ & ███████████████████ có tr s đt ti Sydney, Úc.

████████████████████████████ & ███████████████████ là mt đơn v hot đng trong lĩnh vc kinh doanh hàng hóa quc tế vi vai trò nhà thương mi uy tín đã giúp nhiu doanh nghip trong nhiu d án khác nhau vi các kết ni trc tiếp ti Trung Quc, Hoa Kỳ, Châu Âu, n Đ và Úc.

Chúng tôi là chuyên gia thu mua quy mô ln đi vi các mt hàng như go, ht ca cao, ht cà phê, bt mì, lúa mì và ngô và có đc quyn đi vi ngun tài nguyên quý giá nht, nước rng nhit đi chy ra t khu bo tn rng nhit đi được bo v lâu đi nht Castara Tobago. Chúng tôi đã thc hin các d án kinh doanh cho các thiết kế Áo phông cho các chiến dch tìm ngun cung ng khng long cho các công viên gii trí Trinidad và Tobago.

 

Chúng tôi hin đang làm vic vi ██████████████████ đ tìm ngun cung ng tm pin mt tri và mái ngói năng lượng mt tri cho khu ngh dưỡng thân thin vi môi trường ca chúng tôi. Đi vi đơn hàng Go ln này, đây cũng là mt d án kinh doanh được yêu cu bi mt đơn v đến t Trung Quc. S lượng d kiến s vào khong 10.000 tn  nên cn đm bo mt ngun cung ng tt và n đnh. Nhưng tôi có th bt đu vi mc thp hơn đ nhp khu liên tiếp và chng minh kh năng mua s lượng ln ca chúng tôi. Chúng tôi rt mong s nhn được mc giá hu ngh và mt mi kinh doanh hp tác tt đp, lâu dài vi các doanh nghip ca Vit Nam.”

 

Đây Là Thông Tin Chi Tiết V Đơn Hàng 23/12/20:

 

Thông tin chi tiết v đơn hàng

 

Tên sn phm: Go Trng Ht Dài

T l ht tm: 5%

Màu sc: trng t nhiên

Yêu cu: không ln tp

Không mùi, màu l

Đóng gói: 25 hoc 50kg / bao PP

S lượng: 10.000 tn

Phương thc báo giá: FOB và CIF ( cng Nansha, Trung Quc )

Phương thc thanh toán: LC và TT

 Hình nh minh ha cho sn phm

 

 

 

Hình nh minh ha quy cách đóng gói cho sn phm

 

 

 

 

Thông Tin Liên H Vi Khách Hàng

Mi chi tiết c th cũng như đ trao đi sâu thêm v đơn hàng Go trên, Quý v vui lòng liên h theo duy nht đa ch ghi dưới đây đ sm nhn được hi âm t phía v khách hàng đến t Australia này.

Mr. Marlon █████

Công ty: ████████████████████████████████████████████████████████

Tel/Whatsapp: +61 ███████████

Email: ██████████████@icloud.com

Website: https://███████com.au/

Quc gia: Australia

 

 

 

Hình nh thông tin v khách hàng

 

 
Hình nh website công ty vi khách hàng

 

 

 Theo v khách hàng – ông Marlon, ông rt hy vng s sm được hp tác vi các doanh nghip Vit Nam trong thi gian lâu dài vi đơn hàng ln này cũng như đt được nhng thành qu kinh doanh nht đnh vi các nhà cung cp ca chúng ta.

 

MSĐH: X-A231220-DTT

ĐƠN HÀNG MUA

1 2 3 4 5 > >>