English

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Hàng Quý - Cơ hội xuất khẩu Thanh Long sang thị trường Bangladesh

123 Lượt xem31/12/2020 | 11:03:44

Lượt xem649 Lượt xem

Ông Masudur đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Thanh Long số lượng lớn sang thị trường Bangladesh

Cơ hi giao thương  - Đơn Hàng Hàng Quý -  Cơ hi xut khu Thanh Long sang th trường Bangladesh

 

Ông Masudur là doanh nhân ngưi Bangladesh hin đang có nhu cu tìm nhà cung cp cho sn phm Thanh Long Vit Nam đ m rng mô hình kinh doanh ti th trường nước nhà.

Ông Masudur là v đi din đến t công ty █████████ có tr s đt ti Dhaka, Bangladesh. Qua cuc trò chuyn cùng Vietgo, ông Masudur t ra là v khách hàng thân thin, ci m và cũng rt có thin chí hp tác trong công vic kinh doanh. Theo li chia s ca ông Masudur, ông đã có nhiu năm kinh nghim hot đng trong lĩnh vc kinh doanh hàng hóa quc tế nhưng vi vai trò thương mi, giúp kết ni các đơn v có nhu cu vi các nhà cung cp đến t nhiu nơi trên thế gii. Tuy nhiên, đi vi đơn hàng ln này, ông Masudur vi mong mun phát trin hơn na s vic kinh doanh nên đây s là đơn hàng nhp khu đu tiên ca ông. Căn c vào nhu cu hin ti ca th trường ni đa cũng như thi đim cui năm khi mà mùa l hi bùng n cùng vic d tr hàng hóa cho dp đu năm mi, ông Masudur hin đang dành s quan tâm đến các sn phm gia v và trái cây tươi. Ông rt hy vng cùng vi s giúp đ đến t Vietgo, ông s sm nhn được báo giá cũng như có th thành công kết ni cùng nhà cung cp trong h thng các doanh nghip Vit Nam.

 

 

Đây Là Thông Tin Chi Tiết V Đơn Hàng 30/12/20:

 

Thông tin chi tiết v đơn hàng

 

Tên sn phm: Thanh Long

Loi: rut đ

Nhà cung cp ch đng đ xut các kích thước sn có

Yêu cu: v ngt, mu mã đp

Ti xanh, không khô héo

B mt khng vết khuyết, vết thâm hng

Thanh Long cht lượng tt

Đóng gói: s dng thùng carton

S lượng: báo giá 5 tn

Phương thc báo giá: CFR và CIF ( cng ICD KAMALAPUR, Bangladesh )

Phương thc thanh toán: LC

 Hình nh minh ha cho sn phm

 

 

 

 

 

 

 

Thông Tin Liên H Vi Khách Hàng

Mi chi tiết c th cũng như đ trao đi sâu thêm v đơn hàng Thanh Long trên, Quý v vui lòng liên h theo duy nht đa ch ghi dưới đây đ sm nhn được hi âm t phía v khách hàng đến t Bangladesh này.

Mr. Masudur

Công ty: █████████

Tel/Whatsapp: +880 ███████████

Email: ████████@yahoo.com

Quc gia: Bangladesh

 

 

 


Hình nh v khách hàng – Mr. Masudur

 

 

 

 

 Theo v khách hàng – ông Masudur, ông rt hy vng s sm được hp tác vi các doanh nghip Vit Nam trong thi gian lâu dài vi đơn hàng ln này cũng như đt được nhng thành qu kinh doanh nht đnh vi các nhà cung cp ca chúng ta.

 

MSĐH: X-F301220-DTT

ĐƠN HÀNG MUA

1 2 3 4 5 > >>