Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Philippines.

31/12/2020 | 16:51:29 | Lượt xem: 111
Ông Michael đang cần nhập khẩu Gỗ thông xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam để làm ván sàn cho khu du lịch của ông.

Cơ hi giao thương Đc bit – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hi xut khu G thông x sang th trường Philippines.

 

VIETGO xin gi ti Quý nhà cung cp thông tin v đơn hàng G thông x đến t v khách hàng tim năng người Đc, Ông Michael.

 

 

Thông tin chi tiết v sn phm G thông x xin được gi đến Quý doanh nghip như sau:

 

 

TÊN SN PHM: G THÔNG X

 

S lượng: 60m3

 Mc đích s dng: Lát sàn ngoài tri và xây dng khu ngh dưỡng

Loi g:

Khách đ xut G thông vàng, linh sam, g thông Radiata, g thông Scots

Kích thước:

4m x 150mm x 25mm

Màu sc: Không quan trng (Vui lòng xem trong mu nh phía dưới)

Yêu cu: Bào 4 mt, sy khô, chp nhn mt, nt ph thuc vào đ ln ca g

Khách hàng yêu cu x lý g vi hóa cht ACQ mc H5

ACQ - (Alkaline Copper Quat) cha đng và hp cht amoni bc bn. Nó chng nm mc và côn trùng thi ra. Màu sc ca nó có th t màu xanh lá cây đm đến màu xanh lc nâu, và nó được áp dng bng quy trình áp sut như mt cht bo qun trong nước. Nó không cha asen và có th được s dng đ loi b H4. Nó có th được sơn hoc nhum màu khi khô.

Mc x lý H5 - thích hp đ s dng cho Môi trường nguy him - tiếp xúc vi mt đt, có tính xâm thc (ví d như ct khu vc mc nước cao, cc cu)

Phương thc báo giá: CIF – Cng Manila, Philipines

Phương thc thanh toán: TT

 Hình
nh loi g khách hàng cung cp.

 

 

Thông tin chi tiết v v khách hàng

 

Ông Michael, v khách hàng tim năng đến t Đc, đang có nhu cu cn nhp khu G thông x cho d án khu du lch ca mình. Ln lên và sinh ra ti Đc, nhưng ông bén duyên cùng cô người yêu quc tch Philipines và hin ti ông làm vic và sinh sng ti Philipines cùng v ca mình.

 Hình
nh v khách hàng cùng v ca mình.

 

Ông chia s: “Tôi và v ca tôi cùng kinh doanh khu du lch ngh mát ti Philipines. Chúng tôi phát trin và cho thuê du lch ti các vùng ni tiếng như Coron, Palawan Philipines và hin ti chúng tôi s m rng thêm nhng nơi khác na. Như các bn biết, bin ca Philipines rt xanh, nó được lc cát bng các dãy san hô và đá bin, làm cho nước rt trong và sch. Chính vì thế, khi đến đây, tôi đã mun kinh doanh v ngành du lch. V d án hin ti, chúng tôi chú trng đến phn xây dng cu, đường đi li ca khu ngh dưỡng, và chúng tôi cn loi g có th đm bo tính chu nhit cao và thi tiết tht thường hanh khô do gió bin. V nhà cung cp hin gi ca tôi, h là người Trung Quc và h đã b ít tài nguyên đi rt nhiu và s không th cung cp đ cho tôi trong thi gian ti nên tôi cn phi tìm mt nhà cung cp khác. Tôi đã liên h vi VIETGO và rt mong VIETGO s giúp tôi tìm ra nhà cung cp phù hp, nhanh chóng cho đơn hàng ca mình. Xin cm ơn và chúc các bn có mt năm mi vui v bên người thân và gia đình ca mình!”.

 Hình
nh khu du lch ngh dưỡng Ông Michael s xây dng do ông cung cp.

 

VIETGO đánh giá cao đây là mt v khách hàng vô cùng nhit tình, nghiêm túc và có thin chí hp tác vi các doanh nghip Vit Nam. Mong Quý nhà cung cp sm liên h cho Ông Michael đ không b l cơ hi giao thương tim năng này.

 

Đ cng c thêm lòng tin cho Quý v, Ông Michael đã gi đến Quý v Giy chng nhn ngun gc xut x ca chuyến hàng nhp khu thành công G x t Trung Quc đến Philipines.

 Hình
nh Giy chng nhn ngun gc xut x ca v khách hàng.

 

Lưu ý của VIETGO đến các nhà cung cấp: Đơn hàng mà chúng tôi đang gửi đến quý vị là Cợi giao thương ĐC BIT. Vận đơn mà chúng tôi đính kèm thể hiện khách hàng là người mua tiềm năng và đã mua hàng trước đây. Trong trường hợp quý vị đã chào hàng mà chưa nhận lại phản hồi ngay, VIETGO mong quý v kiên nhẫn với đơn hàng và nên gửi lại e-mail một lần nữa tới đối tác để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Mong quý vị nắm bắt cợi và chào hàng trong thời gian sớm nhất để có thể thành công với đơn hàng ĐC BIT này.

 

Qua trao đi trên đây, VIETGO nhn thy Ông Michael là v khách hàng thân thin, ci m, và thc s nghiêm túc trong ln hp tác này.

VIETGO kính chúc Quý công ty có thương v mua bán thành công!

Xin chân thành cm ơn! 

 

 

 Thông tin liên h vi khách hàng

 

 

Dr. Michael █████

Whatsapp: +49 ████████████

Email: ████████████net

Quc Gia: Philipines

 

Mã S Đơn Hàng: A311220 - PNKH

 

 

CÁC CƠ HỘI GIAO THƯƠNG KHÁC
ĐẶC BIỆT
(Gấp) Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu gỗ thông cho một dự án làm hương liệu nước hoa tại thị trường UAE.

(Gấp) Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu gỗ thông cho một dự án làm hương liệu nước hoa tại thị trường UAE.

Hôm nay   |   Lượt xem: 10

Mới đây, VIETGO đã nhận được một lời đề nghị rất gấp đến từ vị khách hàng tiềm năng ông Jim

Cơ hội giao thương – Đơn hàng tiềm năng - Cơ hội xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Anh.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng tiềm năng - Cơ hội xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Anh.

07/01/2021   |   Lượt xem: 196

Bà Aicha đang cần nhập khẩu Gỗ thông xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam.

ĐẶC BIỆT
Cơ Hội Giao Thương Đặc Biệt – Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Thông Xẻ Sang Thị Trường Trung Quốc.

Cơ Hội Giao Thương Đặc Biệt – Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Thông Xẻ Sang Thị Trường Trung Quốc.

31/12/2020   |   Lượt xem: 107

Vị khách hàng người Trung Quốc đang có nhu cầu nhập khẩu Gỗ Thông Xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam.

Cơ Hội Giao Thương – Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Thông Xẻ Sang Thị Trường Iran.

Cơ Hội Giao Thương – Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Thông Xẻ Sang Thị Trường Iran.

31/12/2020   |   Lượt xem: 67

Vị khách hàng người Iran đang có nhu cầu nhập khẩu Gỗ Thông Xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam.

Cơ Hội Giao Thương–Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Ghép Thanh Thông Sang Thị Trường Mexico.

Cơ Hội Giao Thương–Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Ghép Thanh Thông Sang Thị Trường Mexico.

31/12/2020   |   Lượt xem: 95

Vị khách hàng người Mexico đang có nhu cầu nhập khẩu thử Gỗ Ghép Thanh Thông từ nhà cung cấp Việt Nam.

ĐẶC BIỆT
Cơ Hội Giao Thương Đặc Biệt –Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Ghép Thanh Thông Sang Thị Trường Qatar.

Cơ Hội Giao Thương Đặc Biệt –Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Ghép Thanh Thông Sang Thị Trường Qatar.

31/12/2020   |   Lượt xem: 45

Vị khách hàng người Qatarđang có nhu cầu nhập khẩuGỗ Ghép Thanh Thông từ nhà cung cấp Việt Nam.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Pakistan.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Pakistan.

28/12/2020   |   Lượt xem: 46

Ông Ahmad đang cần nhập khẩu Gỗ thông xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam.

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Ấn Độ.

Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Ấn Độ.

26/12/2020   |   Lượt xem: 84

Ông Shailesh đang cần nhập khẩu Gỗ thông xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Gỗ ghép thanh sang thị trường Ấn Độ.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Gỗ ghép thanh sang thị trường Ấn Độ.

26/12/2020   |   Lượt xem: 55

Ông Aashiqur đang cần nhập khẩu Gỗ ghép thanh từ nhà cung cấp Việt Nam cho công ty của ông.

Cơ Hội Giao Thương - Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Dăm Bào Gỗ Thông Sang Thị Trường Oman.

Cơ Hội Giao Thương - Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Dăm Bào Gỗ Thông Sang Thị Trường Oman.

25/12/2020   |   Lượt xem: 67

Vị khách hàng người Oman đang có nhu cầu nhập khẩu Dăm Bào Gỗ Thông từ nhà cung cấp Việt Nam.

Cơ Hội Giao Thương - Đơn Hàng Cả Năm – Cơ Hội Xuất Khẩu Pallet Gỗ Thông Sang Thị Trường Mỹ.

Cơ Hội Giao Thương - Đơn Hàng Cả Năm – Cơ Hội Xuất Khẩu Pallet Gỗ Thông Sang Thị Trường Mỹ.

25/12/2020   |   Lượt xem: 227

Vị khách hàng người Mỹđang có nhu cầu nhập khẩu Pallet Gỗ Thông từ nhà cung cấp Việt Nam.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Số lượng lớn Gỗ thông và Vân sam xẻ sang thị trường Dubai.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Số lượng lớn Gỗ thông và Vân sam xẻ sang thị trường Dubai.

23/12/2020   |   Lượt xem: 69

Ông Abdul đang cần nhập khẩu Gỗ thông và Vân sam xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Số lượng lớn Gỗ thông xẻ sang thị trường Ấn Độ.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Số lượng lớn Gỗ thông xẻ sang thị trường Ấn Độ.

22/12/2020   |   Lượt xem: 64

Ông Dinesh đang cần nhập khẩu Gỗ thông xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam để phục vụ dự án làm Cửa phẳng của công ty ông.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng tiềm năng - Cơ hội xuất khẩu 10 000m3 Gỗ thông tròn mỗi tháng sang thị trường Trung Quốc.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng tiềm năng - Cơ hội xuất khẩu 10 000m3 Gỗ thông tròn mỗi tháng sang thị trường Trung Quốc.

21/12/2020   |   Lượt xem: 130

Ông Ufuk đang cần nhập khẩu Gỗ thông tròn từ nhà cung cấp Việt Nam.

ĐẶC BIỆT
(Gấp) Cơ Hội Giao Thương Đặc Biệt- Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Thông XẻSang Thị Trường Nam Phi.

(Gấp) Cơ Hội Giao Thương Đặc Biệt- Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Thông XẻSang Thị Trường Nam Phi.

19/12/2020   |   Lượt xem: 134

Vị khách hàng người Nam Phi đang có nhu cầu nhập khẩu Gỗ Thông Xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam.

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG VIETGO ĐẠT MỐC 20 NGHÌN

Website Xúc tiến xuất khẩu http://vietgo.vn/sau nhiều lần chỉnh sửa, thì phiên bản hiện tại được lấy dữ liệu từ tháng 4 năm 2011. Vậy là với 8 năm rưỡi, số Cơ hội giao thương các mặt hàng đi các thị trường được up lên website đạt mốc 20 nghìn CHGT. Thông thường mỗi 1 CHGT từ VIETGO là 1 khách hàng. Vậy thì, số lượng khách này nếu tập trung thì sẽ bao phủ 1 nửa sân vận động Mỹ Đình (Sức chứa 40 nghìn) hoặc gần đầy sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội (Sứa chứa 22 nghìn). Mỗi 1 năm VIETGO đạt gần 2,5 nghìn khách hàng mới giao dịch nhập khẩu tất cả các mặt hàng ở Việt Nam.

Với 1 đơn vị xúc tiến xuất khẩu, thời gian chính là minh chứng cho bề dầy của kinh nghiệm và lượng khách hàng tích góp lại. Mỗi 1 cột mốc là cả sự nỗ lực của đội ngũ VIETGO, nhằm mang về cho đất nước Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng nguồn khách hàng dồi dào. Đa dạng về mặt hàng và thị trường.

Nhân 1 cột mốc đặc biệt, VIETGO xin được chia vui cùng các khách hàng đã đang và sẽ lựa chọn VIETGO là đơn vị đồng hàng trên con đường Xuất khẩu đầy khởi sắc.

Công ty TNHH VIETGO - VIETGO Co., Ltd

Phòng 410 tầng 4, tòa nhà Daeha, 360 đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84 4. 32 37 34 26

Email: tuvanxnk.vietgo@gmail.com - Website: www.vietgo.vn

Copyright © 2010 - 2016 VIETGO Inc. All rights reserved.