Cơ hội giao thương Tiềm năng – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Số lượng lớn Gỗ Teak Burma, Gỗ Trắc và Gỗ căm xe sang thị trường Ấn Độ.

08/01/2021 | 15:30:31 | Lượt xem: 126
Ông Bhaskar đang cần nhập khẩu Gỗ teak Burma, Gỗ trắc và Gỗ căm xe từ nhà cung cấp Việt Nam cho dự án mới.

Cơ hi giao thương Tim năng – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hi xut khu S lượng ln G Teak Burma, G Trc và G căm xe sang th trường n Đ.

 

VIETGO xin gi ti Quý nhà cung cp thông tin v đơn hàng G teak Burma, G trc và G căm xe đến t v khách hàng tim năng, Ông Bhaskar.

 

 

Thông tin v sn phm G teak Burma, G trc và G căm xe xin được gi đến Quý doanh nghip như sau:

 

 

TÊN SN PHM

 

G TEAK BURMA – G TRC - G CĂM XE

 

Tng s lượng: 300 000m3

S lượng c th: 100 000m3 mi loi

Mc đích: Làm đ ni tht

Kích thước:

Dài 2450mm

Rng: Theo kích thước ti đa có th làm

Dày: 20mm, 25mm, 50mm

Yêu cu:

Ch chp nhn mt, không chp nhn nt, Sy khô t nhiên bng ánh mt tri, bào 6 mt (bao gm c 2 mt đu và đuôi g)

Khách hàng cn G đã qua x lý vi các Kích thước nht đnh đ s dng trc tiếp trong Ni tht

Phương thc báo giá: EXW

EXW viết tt ca t Ex-Works nghĩa là Giao hàng ti xưởng. Đây là điu khon dành cho tt c các phương thc vn ti: Đường bin, đường hàng không, vn ti thy ni đa …Người bán s giao hàng ti xưởng, kho, nhà máy… còn các công vic còn li s do người mua chu trách nhim xếp hàng lên phương tin vn chuyn, book tàu…

Phương thc thanh toán: TT tr trước 100%

 Hình
nh minh ha G Trc.

 


Hình
nh minh ha G Teak Burma.

 

Hình
nh minh ha G Căm Xe.

 

 

 

Thông tin chi tiết v v khách hàng

Ông Bhaskar, hin là giám đc ca công ty █████████████████████, có tr s ti n Đ đang tìm kiếm nhà cung cp 3 loi G là G Teak Burma, G Căm xe và G Trc cho d án đ ni tht ca mình.

 


Hình ảnh cá nhân vị khách hàng

 


Ông chia s: “Xin chào VIETGO! Chúng tôi là █████████████████████ đến t n Đ. Công ty ca chúng tôi nhp khu khong 150 sn phm được thiết kế và sáng to t khp nơi trên thế gii đ bán n Đ. thi đim hin ti, tôi cn nhp khu 3 loi G như tôi đã đ cp phía trên là G Teak Burma, G Trc (còn gi là g Hng Mc), G Căm xe đ làm đ ni tht. Đc bit, chúng tôi cn loi G đã qua x lý vi các kích thước tôi đã đ cp phía trên đ chúng tôi có th s dng nó đ trc tiếp làm đ ni tht. Tôi biêt loi G Trc này rt quý hiếm và tôi đã mt rt nhiu thi gian đ tìm kiếm ra th trường phù hp có loi g này đ doanh nghip có th cung cp cho tôi, tôi sn sàng tăng phí nếu Doanh nghip có th đáp ng loi g quý hiếm này. Đ không mt nhiu thi gian, tôi đã liên h vi VIETGO và mong rng vi kinh nghim và b dày trong tư vn Xut Nhp Khu 15 năm qua, VIETGO s có th giúp tôi tìm ra được nhà cung cp phù hp cho đơn hàng ca mình. Tôi mong rng chúng ta có th hp tác lâu dài và phát trin nhiu hp đng hơn trong tương lai. Xin cm ơn và chúc mng năm mi!” 

VIETGO đánh giá cao đây là mt v khách hàng vô cùng nhit tình, nghiêm túc và có thin chí hp tác vi các doanh nghip Vit Nam. Mong Quý nhà cung cp sm liên h cho Ông Bhaskar đ không b l cơ hi giao thương tim năng này.

 

 

 

 Thông tin liên h vi khách hàng

 

 

Mr P. BHASKARA ███

Whatsapp: +91 ███████████

Công ty: █████████████████████

Email: ███████████████████@gmail.com

Quc Gia: n Đ

 

Mã S Đơn Hàng: C050121- PNKH

CÁC CƠ HỘI GIAO THƯƠNG KHÁC
Cơ hội giao thương – Đơn hàng tiềm năng - Cơ hội xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Anh.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng tiềm năng - Cơ hội xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Anh.

07/01/2021   |   Lượt xem: 197

Bà Aicha đang cần nhập khẩu Gỗ thông xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam.

ĐẶC BIỆT
Cơ Hội Giao Thương Đặc Biệt - Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Vân Sam Xẻ Sang Thị Trường Ấn Độ.

Cơ Hội Giao Thương Đặc Biệt - Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Vân Sam Xẻ Sang Thị Trường Ấn Độ.

06/01/2021   |   Lượt xem: 124

Vị khách hàng người Ấn Độ đang có nhu cầu nhập khẩu Gỗ Vân Sam Xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam.

ĐẶC BIỆT
Cơ Hội Giao Thương Đặc Biệt - Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Căm Xe Xẻ Sang Thị Trường Ấn Độ.

Cơ Hội Giao Thương Đặc Biệt - Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Căm Xe Xẻ Sang Thị Trường Ấn Độ.

06/01/2021   |   Lượt xem: 112

Vị khách hàng người Ấn Độ đang có nhu cầu nhập khẩuGỗ Căm Xe Xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam.

ĐẶC BIỆT
Cơ Hội Giao Thương Đặc Biệt - Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Cao Su Xẻ Sang Thị Trường Ấn Độ.

Cơ Hội Giao Thương Đặc Biệt - Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Cao Su Xẻ Sang Thị Trường Ấn Độ.

01/01/2021   |   Lượt xem: 147

Vị khách hàng người Ấn Độ đang có nhu cầu nhập khẩu Gỗ Cao Su Xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam.

ĐẶC BIỆT
Cơ Hội Giao Thương Đặc Biệt - Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Teak Xẻ Sang Thị Trường Ấn Độ.

Cơ Hội Giao Thương Đặc Biệt - Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Teak Xẻ Sang Thị Trường Ấn Độ.

31/12/2020   |   Lượt xem: 101

Vị khách hàng người Ấn Độ đang có nhu cầu nhập khẩu Gỗ Teak Xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam.

ĐẶC BIỆT
Cơ Hội Giao Thương Đặc Biệt - Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Keo Xẻ Sang Thị Trường Ấn Độ.

Cơ Hội Giao Thương Đặc Biệt - Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Keo Xẻ Sang Thị Trường Ấn Độ.

31/12/2020   |   Lượt xem: 356

Vị khách hàng người Ấn Độ đang có nhu cầu nhập khẩu Gỗ Keo Xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam.

Cơ Hội Giao Thương - Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Cao Su Xẻ Sang Thị Trường Ấn Độ.

Cơ Hội Giao Thương - Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Cao Su Xẻ Sang Thị Trường Ấn Độ.

31/12/2020   |   Lượt xem: 108

Vị khách hàng người Ấn Độ đang có nhu cầu nhập khẩu Gỗ Cao Su Xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam.

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Philippines.

Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Philippines.

31/12/2020   |   Lượt xem: 111

Ông Michael đang cần nhập khẩu Gỗ thông xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam để làm ván sàn cho khu du lịch của ông.

ĐẶC BIỆT
Cơ Hội Giao Thương Đặc Biệt – Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Thông Xẻ Sang Thị Trường Trung Quốc.

Cơ Hội Giao Thương Đặc Biệt – Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Thông Xẻ Sang Thị Trường Trung Quốc.

31/12/2020   |   Lượt xem: 107

Vị khách hàng người Trung Quốc đang có nhu cầu nhập khẩu Gỗ Thông Xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam.

Cơ Hội Giao Thương – Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Thông Xẻ Sang Thị Trường Iran.

Cơ Hội Giao Thương – Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Thông Xẻ Sang Thị Trường Iran.

31/12/2020   |   Lượt xem: 67

Vị khách hàng người Iran đang có nhu cầu nhập khẩu Gỗ Thông Xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam.

Cơ Hội Giao Thương–Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Teak Xẻ Sang Thị Trường Ấn Độ.

Cơ Hội Giao Thương–Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Teak Xẻ Sang Thị Trường Ấn Độ.

31/12/2020   |   Lượt xem: 75

Vị khách hàng người Ấn Độ Đang có nhu cầu nhập khẩu Gỗ Teak Xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam.

Cơ hội giao thương –Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Gỗ xẻ sang thị trường Ấn Độ.

Cơ hội giao thương –Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Gỗ xẻ sang thị trường Ấn Độ.

31/12/2020   |   Lượt xem: 51

Ông Bhaskar đang cần nhập khẩu Gỗ xẻ nhà cung cấp Việt Nam cho dự án mới của công ty ông.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Gỗ cứng sang thị trường Hàn Quốc.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Gỗ cứng sang thị trường Hàn Quốc.

30/12/2020   |   Lượt xem: 447

Ông Chung đang cần nhập khẩu Gỗ cứng từ nhà cung cấp Việt Nam cho dự án mới của công ty ông.

Cơ Hội Giao Thương- Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Cao Su Xẻ Sang Thị Trường Ấn Độ.

Cơ Hội Giao Thương- Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Gỗ Cao Su Xẻ Sang Thị Trường Ấn Độ.

29/12/2020   |   Lượt xem: 77

Vị khách hàng người Ấn Độ đang có nhu cầu nhập khẩu thử Gỗ Cao Su Xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Pakistan.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Gỗ thông xẻ sang thị trường Pakistan.

28/12/2020   |   Lượt xem: 46

Ông Ahmad đang cần nhập khẩu Gỗ thông xẻ từ nhà cung cấp Việt Nam.

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG VIETGO ĐẠT MỐC 20 NGHÌN

Website Xúc tiến xuất khẩu http://vietgo.vn/sau nhiều lần chỉnh sửa, thì phiên bản hiện tại được lấy dữ liệu từ tháng 4 năm 2011. Vậy là với 8 năm rưỡi, số Cơ hội giao thương các mặt hàng đi các thị trường được up lên website đạt mốc 20 nghìn CHGT. Thông thường mỗi 1 CHGT từ VIETGO là 1 khách hàng. Vậy thì, số lượng khách này nếu tập trung thì sẽ bao phủ 1 nửa sân vận động Mỹ Đình (Sức chứa 40 nghìn) hoặc gần đầy sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội (Sứa chứa 22 nghìn). Mỗi 1 năm VIETGO đạt gần 2,5 nghìn khách hàng mới giao dịch nhập khẩu tất cả các mặt hàng ở Việt Nam.

Với 1 đơn vị xúc tiến xuất khẩu, thời gian chính là minh chứng cho bề dầy của kinh nghiệm và lượng khách hàng tích góp lại. Mỗi 1 cột mốc là cả sự nỗ lực của đội ngũ VIETGO, nhằm mang về cho đất nước Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng nguồn khách hàng dồi dào. Đa dạng về mặt hàng và thị trường.

Nhân 1 cột mốc đặc biệt, VIETGO xin được chia vui cùng các khách hàng đã đang và sẽ lựa chọn VIETGO là đơn vị đồng hàng trên con đường Xuất khẩu đầy khởi sắc.

Công ty TNHH VIETGO - VIETGO Co., Ltd

Phòng 410 tầng 4, tòa nhà Daeha, 360 đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84 4. 32 37 34 26

Email: tuvanxnk.vietgo@gmail.com - Website: www.vietgo.vn

Copyright © 2010 - 2016 VIETGO Inc. All rights reserved.