English

Cơ hội xuất khẩu Tinh Bột Sắn và Sắn Lát sang thị trường Trung Quốc

123 Lượt xem08/01/2021 | 17:41:43

Lượt xem1377 Lượt xem

Ông Nag đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Tinh Bột Sắn và Sắn Lát số lượng lớn sang thị trường Trung Quốc

Cơ hi xut khu Tinh Bt Sn và Sn Lát sang th trường Trung Quc

 

Ông Nag là doanh nhân ngưi n Đ hin đang có nhu cu tìm nhà cung cp cho sn phm Tinh Bt Sn và Sn Lát Vit Nam đ m rng mô hình kinh doanh ti th trường Trung Quc.

Ông Nag là v đi din đến t công ty ███████████████████████████████ có tr s đt ti █████████████, n Đ.

 Được thành lp vào năm 2014, ███████████████████████████████ là mt công ty hot đng trong lĩnh vc xut nhp khu vi sn phm truyn thng là các loi Go và Đường được xut khu trc tiếp t n Đ sang Trung Quc. Bn thân v khách hàng – ông Nag cũng là mt doanh nhân đã có nhiu năm kinh nghim trong ngh vi mi quan h đi tác vi nhiu quc gia trên thế gii bao gm c Châu Á và Châu Âu.

 Chia s cùng Vietgo, ông Nag t hào chia s, do nh hưởng ca dch bnh nên vic nhp khu và phân phi hàng hóa có phn b đình tr, tuy nhiên, vic la chn và chuyn sang khai thác mt hàng Khu Trang – mt sn phm rt được quan tâm và luôn trong tình trng khan hàng đc bit là mt s quc gia vùng dch Châu Âu. S nhanh nhy và thc thi này ca ông đã giúp cho ███████████████████████████████ tr nên phát trin và ln mnh hơn ngay c trong thi đim khó khăn này. Bên cnh đó, công ty ông cũng đang tham gia khai thác sn phm trà và nhng lô hàng đu tiên đang được chun b đ xut khu sang Canada.

 Ông Nag khng đnh bn thân là mt v khách hàng nghiêm túc và rt thn trng trong công vic kinh doanh. Hin ti, ông đang có mt hp đng cung ng sn phm Sn thô và Sn Bt cho các nhà máy chế biến công nghip ti Trung Quc. Ông Nag rt hy vng cùng vi s giúp đ đến t Vietgo, ông s có th thành công kết ni cùng nhà cung cp phù hp trong mt mi quan h đi tác lâu dài, đáng tin cy.

 Nhn mnh thêm, ông Nag cho biết v đi din ca ông Vit Nam s trc tiếp có chuyến ghé thăm nhà máy cũng như  có th chu trách nhim giám sát cho mi hot đng đóng gói hàng hóa sau này. Ông mong các nhà cung cp ca Vietgo tin tưởng vào s nghiêm túc và nhit thành ca mình.

 

 

 

 

 

Đây Là Thông Tin Chi Tiết V Đơn Hàng 08/01/21:

 

Thông tin chi tiết v đơn hàng

 

Tên sn phm: Tinh Bt Sn và Sn Lát

Thông s k thut yêu cu:

1) Hàm lượng Tinh bt: ≥ 75% hn hp

2) Đ m: ≤ 12% hn hp

3) Cht xơ thô: ≤ 3% hn hp

4) Cát / silica: ≤ 1% hn hp

4. Loi khác: trng, không vàng, b v, không b mc, mt và côn trùng sng

5. Cht lượng: có th tt hơn các thông s trên

6. S lượng yêu cu: 500 tn tr lên hàng tháng

7.S lượng nhp th: 1 container

8. Mc đích s dng: sn xut trân châu ( s dng trong trà sa )

Phương thc báo giá: FOB và CIF ( cng Thượng Hi, Thanh Đo hoc Qung Châu, Trung Quc )

Phương thc thanh toán: LC tr ngay

 


Hình
nh minh ha cho sn phm

 

 

 

 

 

Thông Tin Liên H Vi Khách Hàng

Mi chi tiết c th cũng như đ trao đi sâu thêm v đơn hàng Sn trên, Quý v vui lòng liên h theo duy nht đa ch ghi dưới đây đ sm nhn được hi âm t phía v khách hàng đến t n Đ này.

Mr. █████ Nag

Công ty: ████████████████████████Limited

Tel/Whatsapp: +91 ███████████

Email: █████████████████com

Facebook Page: https://www.facebook.com/██████

Quc gia: n Đ

 

 

 

 

Hình nh danh thiếp công ty khách hàng

 

 

Hình nh trang facebook công ty ca v khách hàng

 

 

 

VIETGO cũng xin được gi ti Quý v  Giy chng nhn Xut khu do công ty ca Ông Nag tiến hành xut khu Go t n Đ sang Trung Quc đ làm minh chng cho kinh nghim trong vic xut nhp khu ca v khách hàng cũng như s nghiêm túc ca Ông trong vic tìm kiếm nhà cung cp ti Vit Nam cho đơn hàng này.

 

 

 

 


Hình
nh bn Giy chng nhn SGS cho đơn hàng xu khu Go t n Đ sang Trung Quc ca v khách hàng chia s cùng VietGo

 Hình
nh lô hàng Khu Trang đang được chun b đ xut sang B ca v khách hàng chia s cùng Vietgo

 

 
 

Hình nh lô hàng Chè ( Trà ) đang được chun b đ xut sang Canada ca v khách hàng chia s cùng Vietgo

 

 

 

 Theo v khách hàng – ông Nag, ông rt hy vng s sm được hp tác vi các doanh nghip Vit Nam trong thi gian lâu dài vi đơn hàng ln này cũng như đt được nhng thành qu kinh doanh nht đnh vi các nhà cung cp ca chúng ta.

 

MSĐH: X-C080121-DTT

ĐƠN HÀNG MUA

1 2 3 4 5 > >>