Cơ hội giao thương Đặc Biệt - Đơn Hàng Hàng Tháng - Cơ hội xuất khẩu Tinh Bột Sắn và Sắn Lát sang thị trường Trung Quốc

08/01/2021 | 17:41:43 | Lượt xem: 397
Ông Nag đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Tinh Bột Sắn và Sắn Lát số lượng lớn sang thị trường Trung Quốc

Cơ hi giao thương Đc Bit  - Đơn Hàng Hàng Tháng -  Cơ hi xut khu Tinh Bt Sn và Sn Lát sang th trường Trung Quc

 

Ông Nag là doanh nhân ngưi n Đ hin đang có nhu cu tìm nhà cung cp cho sn phm Tinh Bt Sn và Sn Lát Vit Nam đ m rng mô hình kinh doanh ti th trường Trung Quc.

Ông Nag là v đi din đến t công ty ███████████████████████████████ có tr s đt ti █████████████, n Đ.

 Được thành lp vào năm 2014, ███████████████████████████████ là mt công ty hot đng trong lĩnh vc xut nhp khu vi sn phm truyn thng là các loi Go và Đường được xut khu trc tiếp t n Đ sang Trung Quc. Bn thân v khách hàng – ông Nag cũng là mt doanh nhân đã có nhiu năm kinh nghim trong ngh vi mi quan h đi tác vi nhiu quc gia trên thế gii bao gm c Châu Á và Châu Âu.

 Chia s cùng Vietgo, ông Nag t hào chia s, do nh hưởng ca dch bnh nên vic nhp khu và phân phi hàng hóa có phn b đình tr, tuy nhiên, vic la chn và chuyn sang khai thác mt hàng Khu Trang – mt sn phm rt được quan tâm và luôn trong tình trng khan hàng đc bit là mt s quc gia vùng dch Châu Âu. S nhanh nhy và thc thi này ca ông đã giúp cho ███████████████████████████████ tr nên phát trin và ln mnh hơn ngay c trong thi đim khó khăn này. Bên cnh đó, công ty ông cũng đang tham gia khai thác sn phm trà và nhng lô hàng đu tiên đang được chun b đ xut khu sang Canada.

 Ông Nag khng đnh bn thân là mt v khách hàng nghiêm túc và rt thn trng trong công vic kinh doanh. Hin ti, ông đang có mt hp đng cung ng sn phm Sn thô và Sn Bt cho các nhà máy chế biến công nghip ti Trung Quc. Ông Nag rt hy vng cùng vi s giúp đ đến t Vietgo, ông s có th thành công kết ni cùng nhà cung cp phù hp trong mt mi quan h đi tác lâu dài, đáng tin cy.

 Nhn mnh thêm, ông Nag cho biết v đi din ca ông Vit Nam s trc tiếp có chuyến ghé thăm nhà máy cũng như  có th chu trách nhim giám sát cho mi hot đng đóng gói hàng hóa sau này. Ông mong các nhà cung cp ca Vietgo tin tưởng vào s nghiêm túc và nhit thành ca mình.

 

 

 

 

 

Đây Là Thông Tin Chi Tiết V Đơn Hàng 08/01/21:

 

Thông tin chi tiết v đơn hàng

 

Tên sn phm: Tinh Bt Sn và Sn Lát

Thông s k thut yêu cu:

1) Hàm lượng Tinh bt: ≥ 75% hn hp

2) Đ m: ≤ 12% hn hp

3) Cht xơ thô: ≤ 3% hn hp

4) Cát / silica: ≤ 1% hn hp

4. Loi khác: trng, không vàng, b v, không b mc, mt và côn trùng sng

5. Cht lượng: có th tt hơn các thông s trên

6. S lượng yêu cu: 500 tn tr lên hàng tháng

7.S lượng nhp th: 1 container

8. Mc đích s dng: sn xut trân châu ( s dng trong trà sa )

Phương thc báo giá: FOB và CIF ( cng Thượng Hi, Thanh Đo hoc Qung Châu, Trung Quc )

Phương thc thanh toán: LC tr ngay

 


Hình
nh minh ha cho sn phm

 

 

 

 

 

Thông Tin Liên H Vi Khách Hàng

Mi chi tiết c th cũng như đ trao đi sâu thêm v đơn hàng Sn trên, Quý v vui lòng liên h theo duy nht đa ch ghi dưới đây đ sm nhn được hi âm t phía v khách hàng đến t n Đ này.

Mr. █████ Nag

Công ty: ████████████████████████Limited

Tel/Whatsapp: +91 ███████████

Email: █████████████████com

Facebook Page: https://www.facebook.com/██████

Quc gia: n Đ

 

 

 

 

Hình nh danh thiếp công ty khách hàng

 

 

Hình nh trang facebook công ty ca v khách hàng

 

 

 

VIETGO cũng xin được gi ti Quý v  Giy chng nhn Xut khu do công ty ca Ông Nag tiến hành xut khu Go t n Đ sang Trung Quc đ làm minh chng cho kinh nghim trong vic xut nhp khu ca v khách hàng cũng như s nghiêm túc ca Ông trong vic tìm kiếm nhà cung cp ti Vit Nam cho đơn hàng này.

 

 

 

 


Hình
nh bn Giy chng nhn SGS cho đơn hàng xu khu Go t n Đ sang Trung Quc ca v khách hàng chia s cùng VietGo

 Hình
nh lô hàng Khu Trang đang được chun b đ xut sang B ca v khách hàng chia s cùng Vietgo

 

 
 

Hình nh lô hàng Chè ( Trà ) đang được chun b đ xut sang Canada ca v khách hàng chia s cùng Vietgo

 

 

 

 Theo v khách hàng – ông Nag, ông rt hy vng s sm được hp tác vi các doanh nghip Vit Nam trong thi gian lâu dài vi đơn hàng ln này cũng như đt được nhng thành qu kinh doanh nht đnh vi các nhà cung cp ca chúng ta.

 

MSĐH: X-C080121-DTT

CÁC CƠ HỘI GIAO THƯƠNG KHÁC
Cơ hội giao thương – Đơn hàng Hàng tháng - Cơ hội xuất khẩu Sắn lát khô sang thị trường Trung Quốc

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Hàng tháng - Cơ hội xuất khẩu Sắn lát khô sang thị trường Trung Quốc

29/12/2020   |   Lượt xem: 168

Ông Omar là doanh nhân đến từ Nam Phi hiện đang có nhu cầu tìm nhà cung cấp cho sản phẩm Sắn lát khô Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Hàng Tháng - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Trung Quốc

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Hàng Tháng - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Trung Quốc

18/11/2020   |   Lượt xem: 150

Ông Don đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Sắn Lát số lượng lớn sang thị trường Trung Quốc

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Hàng Tháng - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Trung Quốc

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Hàng Tháng - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Trung Quốc

07/10/2020   |   Lượt xem: 109

Ông Wei đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Sắn Lát số lượng lớn sang thị trường Trung Quốc

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Hàng Tháng - Cơ hội xuất khẩu Sắn Tươi sang thị trường Maldives

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Hàng Tháng - Cơ hội xuất khẩu Sắn Tươi sang thị trường Maldives

06/10/2020   |   Lượt xem: 197

Ông Mohamed đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Sắn Tươi số lượng lớn sang thị trường Maldives

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Hàng Tháng - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Dubai

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Hàng Tháng - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Dubai

21/09/2020   |   Lượt xem: 97

Ông Nayef đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Sắn Lát số lượng lớn sang thị trường Dubai

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Trung Quốc

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Trung Quốc

04/09/2020   |   Lượt xem: 813

Ông Lucas đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Sắn Lát số lượng lớn sang thị trường Trung Quốc

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Cameroon

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Cameroon

30/08/2020   |   Lượt xem: 91

Ông Jean đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Sắn Lát số lượng lớn sang thị trường Cameroon

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Trung Quốc

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Trung Quốc

06/08/2020   |   Lượt xem: 130

Ông Hong đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Sắn Lát số lượng lớn sang thị trường Trung Quốc

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Maldives

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Maldives

07/07/2020   |   Lượt xem: 270

Ông Nashid đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Sắn Lát số lượng lớn sang thị trường Maldives

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Trung Quốc

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Trung Quốc

06/06/2020   |   Lượt xem: 232

Ông South đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Sắn Lát số lượng lớn sang thị trường Trung Quốc

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Tinh Bột Sắn và Sắn Lát sang thị trường Trung Quốc

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Tinh Bột Sắn và Sắn Lát sang thị trường Trung Quốc

05/06/2020   |   Lượt xem: 227

Ông Hong đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Tinh Bột Sắn và Sắn Lát số lượng lớn sang thị trường Trung Quốc

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Sắn lát khô sang thị trường Bangladesh

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Sắn lát khô sang thị trường Bangladesh

19/05/2020   |   Lượt xem: 268

Ông Hossain đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Tinh Bột Sắn số lượng lớn sang thị trường Bamgladesh

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Thái Lan

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Thái Lan

27/03/2020   |   Lượt xem: 553

Vị khách hàng người Thái Lan cần tìm nhà cung cấp cho sản phẩm Sắn Lát Việt Nam

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Trung Quốc

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Trung Quốc

13/03/2020   |   Lượt xem: 507

Vị khách hàng người Trung Quốc cần tìm nhà cung cấp cho sản phẩm Sắn Lát Việt Nam

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Hàn Quốc

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Sắn Lát sang thị trường Hàn Quốc

08/02/2020   |   Lượt xem: 552

Ông Sanjaya đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Sắn Lát số lượng lớn sang thị trường Hàn Quốc

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG VIETGO ĐẠT MỐC 20 NGHÌN

Website Xúc tiến xuất khẩu http://vietgo.vn/sau nhiều lần chỉnh sửa, thì phiên bản hiện tại được lấy dữ liệu từ tháng 4 năm 2011. Vậy là với 8 năm rưỡi, số Cơ hội giao thương các mặt hàng đi các thị trường được up lên website đạt mốc 20 nghìn CHGT. Thông thường mỗi 1 CHGT từ VIETGO là 1 khách hàng. Vậy thì, số lượng khách này nếu tập trung thì sẽ bao phủ 1 nửa sân vận động Mỹ Đình (Sức chứa 40 nghìn) hoặc gần đầy sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội (Sứa chứa 22 nghìn). Mỗi 1 năm VIETGO đạt gần 2,5 nghìn khách hàng mới giao dịch nhập khẩu tất cả các mặt hàng ở Việt Nam.

Với 1 đơn vị xúc tiến xuất khẩu, thời gian chính là minh chứng cho bề dầy của kinh nghiệm và lượng khách hàng tích góp lại. Mỗi 1 cột mốc là cả sự nỗ lực của đội ngũ VIETGO, nhằm mang về cho đất nước Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng nguồn khách hàng dồi dào. Đa dạng về mặt hàng và thị trường.

Nhân 1 cột mốc đặc biệt, VIETGO xin được chia vui cùng các khách hàng đã đang và sẽ lựa chọn VIETGO là đơn vị đồng hàng trên con đường Xuất khẩu đầy khởi sắc.

Công ty TNHH VIETGO - VIETGO Co., Ltd

Phòng 410 tầng 4, tòa nhà Daeha, 360 đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84 4. 32 37 34 26

Email: tuvanxnk.vietgo@gmail.com - Website: www.vietgo.vn

Copyright © 2010 - 2016 VIETGO Inc. All rights reserved.