Cơ hội giao thương - Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường Ả Rập.

12/01/2021 | 10:01:21 | Lượt xem: 253
Mr Ibrahim - Vị khách hàng đến từ Ả Rập hiện đang có nhu cầu tìm mua Cà Rốt từ Việt Nam.

Cơ hi giao thương - Đơn hàng thưng xuyên - Cơ hi xut khu Cà Rt sang th trưng Rp. 


Mr Ibrahim là v khách hàng tim năng và thân thin hin đang có nhu cu nhp khu Cà rt đến t Vit Nam sang th trưng Rp. Chia s vi Vietgo v đơn hàng ln này, ông cho biết, mình đến t công ty █████████████, và ông hin ti còn là Tng Giám Đc và Ch Tch ca 6 công ty chuyên kinh doanh nông sn, hoa qu, và các sn phm v du olive.

 

D
u Olive – Mt hàng v khách hàng đang kinh doanh

 

V mt hàng ch đo, mà công ty ông có nhà máy là mt hàng du oliu, vi tr s chính đt ti Th Nhĩ Kỳ, đưc sn xut ti nơi đây và đem sang tiêu th ti th trưng ln Rp. Theo như chia s ca v khách, đây là loi du tt, và nguyên cht, vi cht lưng hàng đu. Ông cũng có kì vng s có th m rng th trưng kinh doanh cho các đi tác có nhu cu s dng du oliu đi nhiu nơi trên thế gii.

Chia s v công ty ca mình, ông cho hay: “Nhim v chính ca t chc █████████████ là to ra giá tr cho thế gii, đem li li nhun cho công ty, khách hàng, và nhân viên da trên xây dng và ci thin th trưng trong c vic sn xut và phc v”.

 
Hình
nh website công ty v khách hàng

 

Ông hin ti đã có 15 năm kinh nghim trong vic kinh doanh các loi hàng hóa, hoa qu và buôn bán nhp khu. Trò chuyn vi nhân viên VietGo, ông t ra là mt ngưi bn rn, nhưng không ngn ngi chia s v công vic kinh doanh v các mt hàng ông quan tâm. Ông cho biết thêm, hin nay, do ông đang đi công tác ti Kazakhstan cho mc đích kinh doanh và s tr v Rp sau 1 tháng. Ngoài mt hàng cà rt, ông cũng đang có nhu cu tìm kiếm các mt hàng táo đ, lu và lê. Ông hi vng s kết ni đưc vi nhiu nhà cung cp trong thi gian sm nht đ trao đi thêm v đơn hàng.

 Hình
nh cá nhân ca v khách hàng

 

Thông tin chi tiết v đơn hàng:

Tên sn phm: Cà Rt

Kích thưc: Cà rt size va và nh, (kích thưc tham kho: Size S t 80-150g, Size M t 150g-250g)

Cà rt màu đ tươi, nguyên c, không hng, nt

Cà rt đã qua ra sch, không vết thâm đm, không xanh phn đu c

C đng đu, mùa v mi nht, cht lưng tt

Đóng gói: 20 kg/thùng carton

S lưng nhp th là 1 tn.

S lưng c đnh hàng tháng là 5 tn

Báo giá: CIF Cng Beirut, Lebanon, và giá FOB

Phương thc thanh toán: TT

Đt cc trưc 30%

Tr 40% khi có BL copy

Tr nt 30% sau khi nhn hàng

 
Hình
nh sn phm v khách hàng đang kinh doanh


 

Hình nh quy cách đóng gói sn phm

 

Thông tin liên h vi khách hàng:

Mr Ibrahim

Công ty: █████████████

Whatsapp: +7 ████████████

Email: █████████████k.ru

Website: http://www█████████████.com

Quc gia: Rp

 Hình
nh danh thiếp cá nhân ca v khách hàng

 
M
t s mt hàng công ty v khách hàng kinh doanh

 

Mi chi tiết đ trao đi thêm v đơn hàng cà rt trên, quý v vui lòng liên h theo đa ch Email, Whatsapp và S đin thoi cá nhân trên đây đ sm nhn đưc phn hi t v khách hàng tim năng, đc bit này.

 

Mã đơn hàng: X-A110121-LTKL

 

CÁC CƠ HỘI GIAO THƯƠNG KHÁC
Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường UAE

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường UAE

18/12/2020   |   Lượt xem: 499

Ông Barath đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Cà Rốt số lượng lớn sang thị trường UAE

Cơ hội giao thương – Đơn hàng hàng tháng - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường Dubai.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng hàng tháng - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường Dubai.

10/12/2020   |   Lượt xem: 135

Ông Nissam là một thương nhân người Dubai đã trao đổi với VIETGO để nhận được hỗ trợ kết nối các nhà cung cấp Cà rốt Việt Nam

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc biệt - Đơn Hàng Hàng Tháng - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt cho một doanh nghiệp đến từ UAE đã từng có kinh nghiệm nhập khẩu tại Việt Nam.

Cơ hội giao thương Đặc biệt - Đơn Hàng Hàng Tháng - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt cho một doanh nghiệp đến từ UAE đã từng có kinh nghiệm nhập khẩu tại Việt Nam.

05/11/2020   |   Lượt xem: 951

Ông Kaiser đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Cà Rốt số lượng lớn sang thị trường UAE

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường Ấn Độ

29/10/2020   |   Lượt xem: 153

Ông Ramesh đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Cà Rốt số lượng lớn sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Hàng Tuần - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường UAE

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Hàng Tuần - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường UAE

15/10/2020   |   Lượt xem: 551

Ông Usman đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Cà Rốt số lượng lớn sang thị trường UAE

Cơ hội giao thương - Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường Ả Rập

Cơ hội giao thương - Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường Ả Rập

12/10/2020   |   Lượt xem: 119

Ms Rafaella - Vị khách hàng đến từ Ả Rập hiện đang có nhu cầu tìm mua Cà Rốt từ Việt Nam.

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Hàng Tháng - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Hàng Tháng - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường Ấn Độ

30/09/2020   |   Lượt xem: 427

Ông Harsha đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Cà Rốt số lượng lớn sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng cả năm - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường Dubai.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng cả năm - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường Dubai.

29/09/2020   |   Lượt xem: 252

Mr Stephen– Vị khách hàng đến từ Mỹ đang có nhu cầu nhập khẩu Cà Rốt sang thị trường Dubai.

Cơ hội giao thương - Đơn hàng hàng tuần - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường Dubai.

Cơ hội giao thương - Đơn hàng hàng tuần - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường Dubai.

14/09/2020   |   Lượt xem: 773

Ms Alyssa - Vị khách hàng đến từ Dubai hiện đang có nhu cầu tìm mua Cà Rốt từ Việt Nam.

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường UAE

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường UAE

29/08/2020   |   Lượt xem: 215

Bà Elishah đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Cà Rốt số lượng lớn sang thị trường UAE

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường Qatar

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường Qatar

28/08/2020   |   Lượt xem: 470

Ông Ahmad đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Cà Rốt số lượng lớn sang thị trường Qatar

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường UAE

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường UAE

28/07/2020   |   Lượt xem: 873

Ông Sridhar đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Cà Rốt số lượng lớn sang thị trường UAE

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường Kuwait

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường Kuwait

11/07/2020   |   Lượt xem: 169

Ông Saman đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Cà Rốt số lượng lớn sang thị trường Kuwait

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường Bangladesh

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Cà Rốt sang thị trường Bangladesh

11/07/2020   |   Lượt xem: 150

Ông Bryan đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Cà Rốt số lượng lớn sang thị trường Bangladesh

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Cà rốt sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Cà rốt sang thị trường Ấn Độ

30/06/2020   |   Lượt xem: 301

Ông Daya đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Cà rốt số lượng lớn sang thị trường Ấn Độ

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG VIETGO ĐẠT MỐC 20 NGHÌN

Website Xúc tiến xuất khẩu http://vietgo.vn/sau nhiều lần chỉnh sửa, thì phiên bản hiện tại được lấy dữ liệu từ tháng 4 năm 2011. Vậy là với 8 năm rưỡi, số Cơ hội giao thương các mặt hàng đi các thị trường được up lên website đạt mốc 20 nghìn CHGT. Thông thường mỗi 1 CHGT từ VIETGO là 1 khách hàng. Vậy thì, số lượng khách này nếu tập trung thì sẽ bao phủ 1 nửa sân vận động Mỹ Đình (Sức chứa 40 nghìn) hoặc gần đầy sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội (Sứa chứa 22 nghìn). Mỗi 1 năm VIETGO đạt gần 2,5 nghìn khách hàng mới giao dịch nhập khẩu tất cả các mặt hàng ở Việt Nam.

Với 1 đơn vị xúc tiến xuất khẩu, thời gian chính là minh chứng cho bề dầy của kinh nghiệm và lượng khách hàng tích góp lại. Mỗi 1 cột mốc là cả sự nỗ lực của đội ngũ VIETGO, nhằm mang về cho đất nước Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng nguồn khách hàng dồi dào. Đa dạng về mặt hàng và thị trường.

Nhân 1 cột mốc đặc biệt, VIETGO xin được chia vui cùng các khách hàng đã đang và sẽ lựa chọn VIETGO là đơn vị đồng hàng trên con đường Xuất khẩu đầy khởi sắc.

Công ty TNHH VIETGO - VIETGO Co., Ltd

Phòng 410 tầng 4, tòa nhà Daeha, 360 đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84 4. 32 37 34 26

Email: tuvanxnk.vietgo@gmail.com - Website: www.vietgo.vn

Copyright © 2010 - 2016 VIETGO Inc. All rights reserved.