Cơ hội giao thương ngành hàng Chanh leo

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VIP
CƠ HỘI GIAO THƯƠNG XUẤT KHẨU ĐẶC BIỆT
ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương – Đơn hàng đặc biệt hàng tháng – Cơ hội xuất khẩu Chanh leo sang thị trường Pháp

Cơ hội giao thương – Đơn hàng đặc biệt hàng tháng – Cơ hội xuất khẩu Chanh leo sang thị trường Pháp

24/12/2020  | Lượt xem: 154

Ông Das - thương nhân người Sri Lanka đã liên hệ với VIETGO về đơn hàng Chanh leo để xuất khẩu sang thị trường Pháp.

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc Biệt  - Đơn Hàng Hàng Tháng -  Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Dubai

Cơ hội giao thương Đặc Biệt - Đơn Hàng Hàng Tháng - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Dubai

19/12/2020  | Lượt xem: 235

Ông Mahendra đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Chanh Dây số lượng lớn sang thị trường Dubai

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc Biệt – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Chanh Leo sang thị trường Maldives

Cơ hội giao thương Đặc Biệt – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Chanh Leo sang thị trường Maldives

24/04/2020  | Lượt xem: 688

Vị khách hàng người Maldives cần tìm nhà cung cấp cho sản phẩm Chanh Leo Việt Nam

ĐẶC BIỆT
(MS) Cơ hội giao thương Đặc Biệt – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Maldives

(MS) Cơ hội giao thương Đặc Biệt – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Maldives

16/04/2020  | Lượt xem: 286

Vị khách hàng người Maldives cần tìm nhà cung cấp cho sản phẩm Chanh Dây Việt Nam

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc Biệt – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Tanzania

Cơ hội giao thương Đặc Biệt – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Tanzania

15/04/2020  | Lượt xem: 439

Vị khách hàng người Tanzania cần tìm nhà cung cấp cho sản phẩm Chanh Dây Việt Nam

1
CƠ HỘI GIAO THƯƠNG XUẤT KHẨU
Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Chanh leo sang thị trường Dubai

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Chanh leo sang thị trường Dubai

30/11/2020  | Lượt xem: 605

Ông Louis đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Chanh leo sang thị trường Dubai

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Chanh leo sang thị trường Nga.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Chanh leo sang thị trường Nga.

19/11/2020  | Lượt xem: 417

Mr Artuk đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Chanh leo sang thị trường Nga

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên – Cơ hội xuất khẩu Chanh leo sang thị trường Tây Ban Nha.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên – Cơ hội xuất khẩu Chanh leo sang thị trường Tây Ban Nha.

18/11/2020  | Lượt xem: 506

Cơ hội xuất khẩu Chanh leo sang thị trường Tây Ban Nha.

Cơ hội giao thương -  Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Ấn Độ

29/09/2020  | Lượt xem: 84

Ông Rajkumar đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Chanh Dây số lượng lớn sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương - Đơn hàng hàng tuần - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Dubai.

Cơ hội giao thương - Đơn hàng hàng tuần - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Dubai.

14/09/2020  | Lượt xem: 828

Ms Alyssa - Vị khách hàng đến từ Dubai hiện đang có nhu cầu tìm mua Chanh Dây từ Việt Nam.

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Cả Năm -  Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây đến từ vị khách hàng người Đài Loan

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây đến từ vị khách hàng người Đài Loan

05/09/2020  | Lượt xem: 311

Ông Jacky đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Chanh Dây số lượng lớn

Cơ hội giao thương  - Đơn Hàng Thường Xuyên -  Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Nga

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Nga

28/08/2020  | Lượt xem: 507

Ông Sergei đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Chanh Dây số lượng lớn sang thị trường Nga

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Pháp

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Pháp

07/08/2020  | Lượt xem: 263

Bà Maya đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Chanh Dây số lượng lớn sang thị trường Pháp

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Mỹ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Mỹ

29/07/2020  | Lượt xem: 373

Anh Vincent đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Chanh Dây số lượng lớn sang thị trường Mỹ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường UAE

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường UAE

28/07/2020  | Lượt xem: 828

Ông Sridhar đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Chanh Dây số lượng lớn sang thị trường UAE

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Campuchia

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Campuchia

28/07/2020  | Lượt xem: 189

Ông Anusa đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Chanh Dây số lượng lớn sang thị trường Campuchia

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Ấn Độ

23/06/2020  | Lượt xem: 212

Ông Mohd đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Chanh Dây số lượng lớn sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên – Cơ hội xuất khẩu Chanh dây sang thị trường Hà Lan.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên – Cơ hội xuất khẩu Chanh dây sang thị trường Hà Lan.

20/06/2020  | Lượt xem: 436

Ông Diar đang cần tìm nhà cung cấp cho sản phẩm Chanh dây số lượng lớn để xuất sang thị trường Hà Lan.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Thái Lan

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Thái Lan

09/06/2020  | Lượt xem: 465

Ông Smitt đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Chanh Dây số lượng lớn sang thị trường Thái Lan

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Campuchia

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Campuchia

29/05/2020  | Lượt xem: 756

Vị khách hàng người Campuchia cần tìm nhà cung cấp cho sản phẩm Chanh Dây Việt Nam

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường UAE

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường UAE

29/05/2020  | Lượt xem: 215

Ông Pinto đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Chanh Dây số lượng lớn sang thị trường UAE

Cơ  hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây đến thị trường Pháp.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây đến thị trường Pháp.

14/05/2020  | Lượt xem: 405

Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Pháp .

(MS) Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Maldives

(MS) Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Maldives

31/03/2020  | Lượt xem: 561

Vị khách hàng người Maldives cần tìm nhà cung cấp cho sản phẩm Chanh Dây Việt Nam

(MS) Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Ấn Độ

(MS) Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường Ấn Độ

20/03/2020  | Lượt xem: 501

Vị khách hàng người Ấn Độ cần tìm nhà cung cấp cho sản phẩm Chanh Dây Việt Nam

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường French Guiana

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Chanh Dây sang thị trường French Guiana

23/12/2019  | Lượt xem: 1315

Vị khách hàng người French Guiana cần tìm nhà cung cấp cho sản phẩm Chanh Dây Việt Nam

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên – Cơ hội xuất khẩu chanh leo sang thị trường Bahrain.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên – Cơ hội xuất khẩu chanh leo sang thị trường Bahrain.

11/12/2019  | Lượt xem: 809

Vị khách hàng người Bahrain đã liên hệ với VietGo để tìm nhà cung cho đơn hàng chanh leo của mình.

(Cập nhật lần 1) Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu chanh leo sang thị trường Mỹ

(Cập nhật lần 1) Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu chanh leo sang thị trường Mỹ

22/10/2019  | Lượt xem: 986

Ông Danny - Vị khách hàng thân thiết đã liên hệ với VietGo tìm nhà cung cho đơn hàng chanh dây.

1
CƠ HỘI GIAO THƯƠNG VIETGO ĐẠT MỐC 20 NGHÌN

Website Xúc tiến xuất khẩu http://vietgo.vn/sau nhiều lần chỉnh sửa, thì phiên bản hiện tại được lấy dữ liệu từ tháng 4 năm 2011. Vậy là với 8 năm rưỡi, số Cơ hội giao thương các mặt hàng đi các thị trường được up lên website đạt mốc 20 nghìn CHGT. Thông thường mỗi 1 CHGT từ VIETGO là 1 khách hàng. Vậy thì, số lượng khách này nếu tập trung thì sẽ bao phủ 1 nửa sân vận động Mỹ Đình (Sức chứa 40 nghìn) hoặc gần đầy sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội (Sứa chứa 22 nghìn). Mỗi 1 năm VIETGO đạt gần 2,5 nghìn khách hàng mới giao dịch nhập khẩu tất cả các mặt hàng ở Việt Nam.

Với 1 đơn vị xúc tiến xuất khẩu, thời gian chính là minh chứng cho bề dầy của kinh nghiệm và lượng khách hàng tích góp lại. Mỗi 1 cột mốc là cả sự nỗ lực của đội ngũ VIETGO, nhằm mang về cho đất nước Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng nguồn khách hàng dồi dào. Đa dạng về mặt hàng và thị trường.

Nhân 1 cột mốc đặc biệt, VIETGO xin được chia vui cùng các khách hàng đã đang và sẽ lựa chọn VIETGO là đơn vị đồng hàng trên con đường Xuất khẩu đầy khởi sắc.

Công ty TNHH VIETGO - VIETGO Co., Ltd

Phòng 410 tầng 4, tòa nhà Daeha, 360 đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84 4. 32 37 34 26

Email: tuvanxnk.vietgo@gmail.com - Website: www.vietgo.vn

Copyright © 2010 - 2016 VIETGO Inc. All rights reserved.