Cơ hội giao thương ngành hàng Dệt may

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VIP
ÔNG SASID – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG MÙA DỊCH

ÔNG SASID – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG MÙA DỊCH

10/09/2020  | Lượt xem: 443

ÔNG SASID – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG MÙA DỊCH

BÀ CHRISTINE – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG MÙA DỊCH

BÀ CHRISTINE – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG MÙA DỊCH

09/09/2020  | Lượt xem: 275

BÀ CHRISTINE – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG MÙA DỊCH

BÀ WINNIE – VỊ KHÁCH HÀNG THÂN THIỆN VỚI ĐA DẠNG CÁC ĐƠN HÀNG KHẨU TRANG

BÀ WINNIE – VỊ KHÁCH HÀNG THÂN THIỆN VỚI ĐA DẠNG CÁC ĐƠN HÀNG KHẨU TRANG

10/07/2020  | Lượt xem: 520

BÀ WINNIE – VỊ KHÁCH HÀNG THÂN THIỆN VỚI ĐA DẠNG CÁC ĐƠN HÀNG KHẨU TRANG

ÔNG MOLLY– ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG MÙA DỊCH

ÔNG MOLLY– ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG MÙA DỊCH

04/07/2020  | Lượt xem: 308

ÔNG MOLLY– ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG MÙA DỊCH

MR ABROR – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI SANG THỊ TRƯỜNG MỸ TIỀM NĂNG

MR ABROR – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI SANG THỊ TRƯỜNG MỸ TIỀM NĂNG

16/06/2020  | Lượt xem: 397

MR ABROR – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI SANG THỊ TRƯỜNG MỸ TIỀM NĂNG

MR RAED – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI SANG THỊ TRƯỜNG SAUDI ARABIA TIỀM NĂNG

MR RAED – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI SANG THỊ TRƯỜNG SAUDI ARABIA TIỀM NĂNG

12/06/2020  | Lượt xem: 348

MR RAED – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI SANG THỊ TRƯỜNG SAUDI ARABIA TIỀM NĂNG

BÀ AMIE – VỊ KHÁCH HÀNG THÂN THIỆN VỚI ĐA DẠNG CÁC ĐƠN HÀNG KHẨU TRANG

BÀ AMIE – VỊ KHÁCH HÀNG THÂN THIỆN VỚI ĐA DẠNG CÁC ĐƠN HÀNG KHẨU TRANG

12/06/2020  | Lượt xem: 267

BÀ AMIE – VỊ KHÁCH HÀNG THÂN THIỆN VỚI ĐA DẠNG CÁC ĐƠN HÀNG KHẨU TRANG

MS BAHMAN – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN ĐẾN TỪ MỸ

MS BAHMAN – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN ĐẾN TỪ MỸ

12/06/2020  | Lượt xem: 336

MS BAHMAN – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN ĐẾN TỪ MỸ

CÔ LADDIE – VỊ KHÁCH HÀNG DỄ MẾN VỚI ĐƠN HÀNG KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN

CÔ LADDIE – VỊ KHÁCH HÀNG DỄ MẾN VỚI ĐƠN HÀNG KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN

11/06/2020  | Lượt xem: 242

CÔ LADDIE – VỊ KHÁCH HÀNG DỄ MẾN VỚI ĐƠN HÀNG KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN

MR. GAVRIEL – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI ĐẾN TỪ MỸ

MR. GAVRIEL – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI ĐẾN TỪ MỸ

11/06/2020  | Lượt xem: 242

MR. GAVRIEL – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI ĐẾN TỪ MỸ

MR. JOHNNY – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI ĐẾN TỪ MỸ

MR. JOHNNY – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI ĐẾN TỪ MỸ

11/06/2020  | Lượt xem: 228

MR. JOHNNY – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI ĐẾN TỪ MỸ

​CÔ JESSICA – VỊ KHÁCH HÀNG THÂN THIỆN VỚI ĐƠN HÀNG KHẨU TRANG KN95 VÀ KHẨU TRANG Y TẾ

​CÔ JESSICA – VỊ KHÁCH HÀNG THÂN THIỆN VỚI ĐƠN HÀNG KHẨU TRANG KN95 VÀ KHẨU TRANG Y TẾ

04/06/2020  | Lượt xem: 311

​CÔ JESSICA – VỊ KHÁCH HÀNG THÂN THIỆN VỚI ĐƠN HÀNG KHẨU TRANG KN95 VÀ KHẨU TRANG Y TẾ

MS SALEHA – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN ĐẾN TỪ MỸ

MS SALEHA – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN ĐẾN TỪ MỸ

03/06/2020  | Lượt xem: 241

MS SALEHA – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN ĐẾN TỪ MỸ

MR DOC RAYMOND – VỊ KHÁCH HÀNG NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN ĐẾN TỪ HOA KỲ

MR DOC RAYMOND – VỊ KHÁCH HÀNG NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN ĐẾN TỪ HOA KỲ

03/06/2020  | Lượt xem: 254

MR DOC RAYMOND – VỊ KHÁCH HÀNG NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN ĐẾN TỪ HOA KỲ

MR KLAAS – ĐỐI TÁC NGƯỜI BỈ NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN

MR KLAAS – ĐỐI TÁC NGƯỜI BỈ NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN

03/06/2020  | Lượt xem: 451

MR KLAAS – ĐỐI TÁC NGƯỜI BỈ NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN

MR PORTER – VỊ KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG ĐẾN TỪ HOA KỲ

MR PORTER – VỊ KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG ĐẾN TỪ HOA KỲ

03/06/2020  | Lượt xem: 374

MR PORTER – VỊ KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG ĐẾN TỪ HOA KỲ

MS KAITILYN – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN

MS KAITILYN – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN

03/06/2020  | Lượt xem: 348

MS KAITILYN – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN

MR FAROOQ – ĐỐI TÁC TIỀM NĂNG CỦA SẢN PHẨM KHẨU TRANG

MR FAROOQ – ĐỐI TÁC TIỀM NĂNG CỦA SẢN PHẨM KHẨU TRANG

03/06/2020  | Lượt xem: 295

MR FAROOQ – ĐỐI TÁC TIỀM NĂNG CỦA SẢN PHẨM KHẨU TRANG

ÔNG ELHADJ – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG MÙA DỊCH ĐẾN TỪ PHÁP

ÔNG ELHADJ – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG MÙA DỊCH ĐẾN TỪ PHÁP

01/06/2020  | Lượt xem: 410

ÔNG ELHADJ – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG MÙA DỊCH ĐẾN TỪ PHÁP

ÔNG AUREL – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG MÙA DỊCH

ÔNG AUREL – ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU KHẨU TRANG MÙA DỊCH

01/06/2020  | Lượt xem: 440

Ông Aurel là đại diện công ty chuyên cung cấp đồ chơi sang trọng, chất lượng cao đến từ Canada.

MR KITO – ĐỐI TÁC CỦA VIETGO VÀ CÂU CHUYỆN VỀ KHẨU TRANG VẢI MÙA CORONA: MUA RỒI LẠI MUA NỮA

MR KITO – ĐỐI TÁC CỦA VIETGO VÀ CÂU CHUYỆN VỀ KHẨU TRANG VẢI MÙA CORONA: MUA RỒI LẠI MUA NỮA

24/03/2020  | Lượt xem: 2080

Khẩu trang vải mùa Corona: mua rồi lại mua nữa

Ông Virak – Vị khách hàng đến từ Campuchia với đơn hàng găng tay

Ông Virak – Vị khách hàng đến từ Campuchia với đơn hàng găng tay

24/03/2020  | Lượt xem: 698

Ông Virak – Vị khách hàng đến từ Campuchia với đơn hàng găng tay

Mr Jac- Đối tác mua áo sơ mi đến từ Hà Lan

Mr Jac- Đối tác mua áo sơ mi đến từ Hà Lan

10/12/2019  | Lượt xem: 801

Ông Jac đã nhập khẩu thành công mặt hàng áo sơ mi từ nhà cung cấp do VIETGO xúc tiến.

Cơ hội giao thương – Cơ hội xuất khẩu số lượng lớn khăn tay sang Hàn Quốc

Cơ hội giao thương – Cơ hội xuất khẩu số lượng lớn khăn tay sang Hàn Quốc

06/11/2019  | Lượt xem: 655

Vị khách hàng thân thiết đến từ Hàn Quốc cần nhập khẩu khăn tay từ Việt Nam.

(Gấp) Cơ hội giao thương – Đơn hàng đặc biệt – Thương nhân người Costa Rica cần nhập khẩu giày thể thao tennis từ Việt Nam

(Gấp) Cơ hội giao thương – Đơn hàng đặc biệt – Thương nhân người Costa Rica cần nhập khẩu giày thể thao tennis từ Việt Nam

11/09/2019  | Lượt xem: 751

Vị khách hàng quen thuộc của VIETGO đến từ Costa Rica cần nhập khẩu giày thể thao tennis từ các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Lin – Vị triệu phú trẻ tuổi tiềm năng cho đơn hàng áo Polo đến từ Qatar

Ông Lin – Vị triệu phú trẻ tuổi tiềm năng cho đơn hàng áo Polo đến từ Qatar

04/06/2019  | Lượt xem: 1376

Vị khách hàng tiềm năng người Qatar - Mr. Lin

Đối tác Chuyên mua đồng phục ( Sơ mi, poloshirt, quần Jeans…) đến từ Costa Rica - Ông Alonso

Đối tác Chuyên mua đồng phục ( Sơ mi, poloshirt, quần Jeans…) đến từ Costa Rica - Ông Alonso

28/02/2018  | Lượt xem: 3031

Công ty đồng phục tại Trung Mỹ

Anh Andrew khách hàng may mặc ( áo jacket) đến từ Anh Quốc

Anh Andrew khách hàng may mặc ( áo jacket) đến từ Anh Quốc

28/02/2018  | Lượt xem: 1737

Áo bomber, áo bóng chày...

Mr Sokonik, Giám đốc một công ty sản xuất quần áo cho người đi xe máy tại Israel

Mr Sokonik, Giám đốc một công ty sản xuất quần áo cho người đi xe máy tại Israel

26/05/2017  | Lượt xem: 1453

Mr. Sokonik

Ông John Priday, vị khách hàng người Mỹ rất am hiểu về ngành may mặc

Ông John Priday, vị khách hàng người Mỹ rất am hiểu về ngành may mặc

17/04/2017  | Lượt xem: 2387

Mr. John...

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG XUẤT KHẨU ĐẶC BIỆT
ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc biệt - Cơ hội xuất khẩu túi PP và bao jumbo cho doanh nghiệp Nga

Cơ hội giao thương Đặc biệt - Cơ hội xuất khẩu túi PP và bao jumbo cho doanh nghiệp Nga

22/01/2021  | Lượt xem: 174

VIETGO xin gửi tới Quý vị thông tin đơn hàng từ chị Elena – đại diện doanh nghiệp đến từ Nga đang tìm kiếm nguồn cung ứng cho sản phẩm túi PP và bao Jumbo số lượng lớn.

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc biệt - Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu giày thể thao đến thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương Đặc biệt - Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu giày thể thao đến thị trường Ấn Độ

21/01/2021  | Lượt xem: 75

Ông Prince – vị khách hàng đến từ Ấn Độ với kinh nghiệm nhập khẩu phong phú đang cần tìm nhà cung cấp cho sản phẩm giày thể thao.

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu quần nội y số lượng lớn sang thị trường Australia

Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu quần nội y số lượng lớn sang thị trường Australia

11/01/2021  | Lượt xem: 331

VIETGO xin gửi tới Quý vị thông tin đơn hàng từ chị Elms– vị khách hàng đến từ Australia đang muốn tìm nhà cung cho mặt hàng quần nội y.

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc Biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu găng tay lao động đến từ Campuchia.

Cơ hội giao thương Đặc Biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu găng tay lao động đến từ Campuchia.

08/01/2021  | Lượt xem: 226

Ông Chorven - Vị thương nhân người Campuchia cần tìm nguồn cung cấp các sản phẩm găng tay lao động

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu áo sơ mi thời trang nam nữ cho doanh nhân người Ấn Độ

Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu áo sơ mi thời trang nam nữ cho doanh nhân người Ấn Độ

06/01/2021  | Lượt xem: 300

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ ông Kumar– vị khách hàng quen thuộc đến từ Ấn Độ đang tìm nhà cung cấp cho sản phẩm áo sơ mi

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu áo Polo và T-shirt thời trang nam nữ cho doanh nhân người Ấn Độ

Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu áo Polo và T-shirt thời trang nam nữ cho doanh nhân người Ấn Độ

06/01/2021  | Lượt xem: 399

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ ông Kumar – vị khách hàng quen thuộc đến từ Ấn Độ đang tìm nhà cung cấp cho sản phẩm Áo Polo và T-shirt

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu áo Polo thời trang nam cho doanh nhân đến từ Anh Quốc

Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu áo Polo thời trang nam cho doanh nhân đến từ Anh Quốc

05/01/2021  | Lượt xem: 678

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ anh William– vị khách hàng đến từ Anh Quốc đang cần tìm nhà cung cấp cho số lượng lớn áo Polo để xuất sang thị trường Brazil

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc biệt –Cơ hội xuất khẩu mũ len đến thị trường Mông Cổ

Cơ hội giao thương Đặc biệt –Cơ hội xuất khẩu mũ len đến thị trường Mông Cổ

31/12/2020  | Lượt xem: 125

VIETGO xin gửi tới Quý vị thông tin đơn hàng từ ông Gantugal– vị khách hàng đến từ Mông Cổ đang muốn tìm nhà cung cho mặt hàng mũ len và mũ lưỡi trai

ĐẶC BIỆT
(Cập nhật thông tin số lượng sản phẩm) Cơ hội giao thương Đặc biệt - Cơ hội xuất khẩu áo khoác đến thị trường Mông Cổ

(Cập nhật thông tin số lượng sản phẩm) Cơ hội giao thương Đặc biệt - Cơ hội xuất khẩu áo khoác đến thị trường Mông Cổ

31/12/2020  | Lượt xem: 138

VIETGO xin gửi tới Quý vị thông tin đơn hàng từ ông Gantugal– vị khách hàng đến từ Mông Cổ đang muốn tìm nhà cung cho mặt hàng áo khoác thời trang cho nam và nữ

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc Biệt Thường Xuyên – Cơ hội xuất khẩu 1 container 40 feet Găng tay cho vị khách hàng quen thuộc của VIETGO

Cơ hội giao thương Đặc Biệt Thường Xuyên – Cơ hội xuất khẩu 1 container 40 feet Găng tay cho vị khách hàng quen thuộc của VIETGO

31/12/2020  | Lượt xem: 116

Hiện tại ông Muhammad đang có nhu cầu nhập khẩu sản phẩm găng tay phục vụ nhu cầu kinh doanh.

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc biệt – Cơ hội cung cấp mặt hàng giày thể thao cho vị khách hàng đến từ Maldives

Cơ hội giao thương Đặc biệt – Cơ hội cung cấp mặt hàng giày thể thao cho vị khách hàng đến từ Maldives

29/12/2020  | Lượt xem: 102

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ ông Mannu – Vị khách hàng quen thuộc đến từ Maldives đang cần tìm nhà cung cấp cho sản phẩm giày từ thị trường Việt Nam

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc Biệt – Đơn hàng hàng tháng - Cơ hội cung cấp găng tay y tế cho một doanh nghiệp nổi tiếng tại Philippines

Cơ hội giao thương Đặc Biệt – Đơn hàng hàng tháng - Cơ hội cung cấp găng tay y tế cho một doanh nghiệp nổi tiếng tại Philippines

28/12/2020  | Lượt xem: 212

Ông Rodolfo– chủ một doanh nghiệp tại Philippines đang cần tìm nhà cung cấp uy tín cho mặt hàng găng tay y tế.

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc biệt - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm màng bọc pallet gỗ và màng bọc thực phẩm sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ

Cơ hội giao thương Đặc biệt - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm màng bọc pallet gỗ và màng bọc thực phẩm sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ

26/12/2020  | Lượt xem: 109

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ ông Mustafa – Đại diện doanh nghiệp tại Thổ Nhĩ Kỳ đang cần tìm nguồn cung cấp cho sản phẩm màng bọc thực phẩm và màng bọc pallet

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm sợi đến thị trường Hàn Quốc

Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm sợi đến thị trường Hàn Quốc

25/12/2020  | Lượt xem: 147

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ ông Park – Đại diện công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm sợi của Hàn Quốc đang tìm kiếm nguồn cung ứng cho mặt hàng sợi cotton từ Việt Nam

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp đồ thể thao cho một doanh nghiệp tại Đức

Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp đồ thể thao cho một doanh nghiệp tại Đức

23/12/2020  | Lượt xem: 292

Cô Silja – đại diện một doanh nghiệp về chăm sóc sức khỏe tại Đức đang cần tìm nhà cung cấp uy tín cho các mặt hàng đồ thể thao.

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương – Đơn hàng đặc biệt - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm Mũ và Dù cho một dự án từ một ngân hàng top 50 tại Liên Bang Nga

Cơ hội giao thương – Đơn hàng đặc biệt - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm Mũ và Dù cho một dự án từ một ngân hàng top 50 tại Liên Bang Nga

19/12/2020  | Lượt xem: 229

Cô Linh – đại diện một công ty thương mại với mạng lưới khách hàng quốc tế đang cần tìm đối tác cung cấp uy tín cho sản phẩm Mũ và Dù cho đơn hàng quà tặng đến từ một ngân hàng nổi tiếng tại Liên Bang Nga.

ĐẶC BIỆT
(Cập nhật số liên lạc vị khách hàng) Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu quần áo bảo hộ lao động tới thị trường Isarel

(Cập nhật số liên lạc vị khách hàng) Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu quần áo bảo hộ lao động tới thị trường Isarel

18/12/2020  | Lượt xem: 321

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ ông Hanna – Vị khách hàng đến từ Isarel đang tìm kiếm nhà cung cấp cho sản quần bảo hộ và bộ đồ mặc tuyết

ĐẶC BIỆT
​Cơ hội giao thương Đặc biệt – Cơ hội xuất khẩu sản phẩm khẩu trang cho một dự án từ một ngân hàng top 50 tại Liên Bang Nga

​Cơ hội giao thương Đặc biệt – Cơ hội xuất khẩu sản phẩm khẩu trang cho một dự án từ một ngân hàng top 50 tại Liên Bang Nga

15/12/2020  | Lượt xem: 281

Cô Linh – đại diện một công ty thương mại với mạng lưới khách hàng quốc tế đang cần tìm đối tác cung cấp uy tín cho sản phẩm Khẩu trang cho đơn hàng quà tặng đến từ một ngân hàng nổi tiếng tại Liên Bang Nga.

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương – Đơn hàng đặc biệt – Cơ hội xuất khẩu sản phẩm khăn bông sang thị trường Malaysia

Cơ hội giao thương – Đơn hàng đặc biệt – Cơ hội xuất khẩu sản phẩm khăn bông sang thị trường Malaysia

15/12/2020  | Lượt xem: 166

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ ông Khairul – Vị khách hàng đến từ Malaysia đang muốn tìm nhà cung cấp cho sản phẩm khăn bông

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương – Đơn hàng Đặc Biệt - Cơ hội xuất khẩu các sản phẩm áo thời trang cho dự án từ một ngân hàng top 50 tại Liên Bang Nga

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Đặc Biệt - Cơ hội xuất khẩu các sản phẩm áo thời trang cho dự án từ một ngân hàng top 50 tại Liên Bang Nga

15/12/2020  | Lượt xem: 372

Cô Linh – đại diện một công ty thương mại với mạng lưới khách hàng quốc tế đang cần tìm đối tác cung cấp uy tín cho một số sản phẩm về Áo thời trang cho đơn hàng quà tặng đến từ một ngân hàng nổi tiếng tại Liên Bang Nga.

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc biệt – Cơ hội xuất khẩu các sản phẩm Balo, Túi cho một dự án từ một ngân hàng top 50 tại Liên Bang Nga

Cơ hội giao thương Đặc biệt – Cơ hội xuất khẩu các sản phẩm Balo, Túi cho một dự án từ một ngân hàng top 50 tại Liên Bang Nga

15/12/2020  | Lượt xem: 162

Cô Linh – đại diện một công ty thương mại với mạng lưới khách hàng quốc tếđang cần tìm đối tác cung cấp uy tín cho một số sản phẩm về Túi và Balo cho đơn hàng quà tặng đến từ một ngân hàng nổi tiếng tại Liên Bang Nga.

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc Biệt – Đơn hàng hàng tháng - Cơ hội cung cấp vải may mặc số lượng lớn cho một doanh nghiệp tại Brunei

Cơ hội giao thương Đặc Biệt – Đơn hàng hàng tháng - Cơ hội cung cấp vải may mặc số lượng lớn cho một doanh nghiệp tại Brunei

07/12/2020  | Lượt xem: 268

Ông Karan – vị doanh nhân đến từ Brunei đang cần tìm nhà cung cấp uy tín tại Việt Nam cho mặt hàng vải may mặc.

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc Biệt - Đơn hàng hàng năm - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm găng tay lao động cho một doanh nghiệp nổi tiếng đến từ Ba Lan.

Cơ hội giao thương Đặc Biệt - Đơn hàng hàng năm - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm găng tay lao động cho một doanh nghiệp nổi tiếng đến từ Ba Lan.

07/12/2020  | Lượt xem: 253

Ông Mateusz – vị khách hàng đến từ một doanh nghiệp nổi tiếng tại Ba Lan với mạng lưới phân phối và đối tác rộng lớn đang cần tìm nhà cung cấp cho mặt hàng găng tay lao động.

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc Biệt Thường Xuyên – Cơ hội cung cấp khẩu trang y tế cho thương nhân người Sri Lanka

Cơ hội giao thương Đặc Biệt Thường Xuyên – Cơ hội cung cấp khẩu trang y tế cho thương nhân người Sri Lanka

26/10/2020  | Lượt xem: 343

Mời quý nhà cung cấp nghiên cứu thông tin đơn hàng của ông Thiru là người Sri Lanka hiện có nhu cầu đối với sản phẩm khẩu trang y tế của Việt Nam

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc Biệt - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm áo jacket chống nước cho một công ty đến từ Hoa Kỳ

Cơ hội giao thương Đặc Biệt - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm áo jacket chống nước cho một công ty đến từ Hoa Kỳ

17/10/2020  | Lượt xem: 412

Ông Mike – vị khách hàng hiện đang là đại điện một công ty tại Hoa Kỳ với mạng lưới phân phối và đối tác rộng lớn tại nhiều quốc gia đang cần tìm nhà cung cấp cho một số mặt hàng may mặc.

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc Biệt - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm áo Polo cho một công ty đến từ Hoa Kỳ

Cơ hội giao thương Đặc Biệt - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm áo Polo cho một công ty đến từ Hoa Kỳ

17/10/2020  | Lượt xem: 474

Ông Mike – vị khách hàng hiện đang là đại điện một công ty tại Hoa Kỳ với mạng lưới phân phối và đối tác rộng lớn tại nhiều quốc gia đang cần tìm nhà cung cấp cho một số mặt hàng may mặc.

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương – Đơn hàng đặc biệt thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu mặt hàng Chăn lông đến thị trường Ai Cập

Cơ hội giao thương – Đơn hàng đặc biệt thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu mặt hàng Chăn lông đến thị trường Ai Cập

17/10/2020  | Lượt xem: 219

Cơ hội xuất khẩu sản phẩm Chăn lông sang thị trường Ai Cập

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc Biệt - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm Sơ mi cho một công ty đến từ Hoa Kỳ

Cơ hội giao thương Đặc Biệt - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm Sơ mi cho một công ty đến từ Hoa Kỳ

16/10/2020  | Lượt xem: 364

Ông Mike – vị khách hàng hiện đang là đại điện một công ty tại Hoa Kỳ với mạng lưới phân phối và đối tác rộng lớn tại nhiều quốc gia đang cần tìm nhà cung cấp cho một số mặt hàng may mặc.

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương – Đơn hàng đặc biệt - Cơ hội xuất khẩu khẩu trang dùng một lần sang Nhật Bản

Cơ hội giao thương – Đơn hàng đặc biệt - Cơ hội xuất khẩu khẩu trang dùng một lần sang Nhật Bản

13/10/2020  | Lượt xem: 316

Bà Yuka, Giám đốc Thương mại của Công ty tại Nhật Bản đang cần tìm nhà cung cấp sản phẩm khẩu trang dùng một lần ở Việt Nam.

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Đồ trẻ em sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương Đặc biệt – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu Đồ trẻ em sang thị trường Ấn Độ

30/09/2020  | Lượt xem: 212

Vị khách hàng thân thiện đến từ Ấn Độ cần nhập khẩu sản phẩm đồ trẻ em từ Việt Nam

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG XUẤT KHẨU
Cơ hội giao thương - Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm găng tay cao su số lượng lớn cho một doanh nghiệp Hàn Quốc

Cơ hội giao thương - Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm găng tay cao su số lượng lớn cho một doanh nghiệp Hàn Quốc

23/01/2021  | Lượt xem: 40

Anh Kim– vị khách hàng đến từ Hàn Quốc đang cần tìm nhà cung cấp cho mặt hàng găng tay cao su.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm vải thừa sang thị trường Uzbekistan

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm vải thừa sang thị trường Uzbekistan

22/01/2021  | Lượt xem: 54

VIETGO xin gửi tới Quý vị thông tin đơn hàng từ ông Mirjalol – vị khách hàng đến từ Uzebekistan đang muốn tìm nhà cung cho mặt hàng vải may mặc thừa.

(Cập nhật số điện thoại) Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp găng tay cao su cho một doanh nghiệp tại Anh

(Cập nhật số điện thoại) Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp găng tay cao su cho một doanh nghiệp tại Anh

21/01/2021  | Lượt xem: 154

Ông Mahomed – chủ một doanh nghiệp tại Anh đang cần tìm nhà cung cấp uy tín cho sản phẩm găng tay cao su.

Cơ hội giao thương - Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu quần áo trẻ em đến Ấn Độ

Cơ hội giao thương - Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu quần áo trẻ em đến Ấn Độ

16/01/2021  | Lượt xem: 211

Ông Muhsin – vị khách hàng đến từ Ấn Độ với mạng lưới phân phối và đối tác rộng lớn tại nhiều quốc gia đang cần tìm nhà cung cấp cho sản phẩm quần áo trẻ em.

Cơ hội giao thương - Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội trở thành nhà cung cấp tiềm năng cho một doanh nghiệp thời trang đồ nội y tại Hoa Kỳ

Cơ hội giao thương - Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội trở thành nhà cung cấp tiềm năng cho một doanh nghiệp thời trang đồ nội y tại Hoa Kỳ

15/01/2021  | Lượt xem: 168

Ông Toshane – nhà sáng lập thương hiệu thời trang đồ nội y tại Hoa Kỳ đang cần tìm nhà cung cấp cho một số mặt hàng đồ nội y nữ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên –- Cơ hội xuất khẩu sản phẩm sợi đến thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên –- Cơ hội xuất khẩu sản phẩm sợi đến thị trường Ấn Độ

07/01/2021  | Lượt xem: 144

Anh Sumit – đại diện một doanh nghiệp đến từ Ấn Độ đang cần tìm đối tác cung cấp uy tín cho một số sản phẩm sợi.

Cơ hội giao thương –Cơ hội xuất khẩu quần áo trẻ em sang thị trường Malaysia

Cơ hội giao thương –Cơ hội xuất khẩu quần áo trẻ em sang thị trường Malaysia

06/01/2021  | Lượt xem: 204

Chị Syarifah– vị khách hàng đến từ Malaysia đang tìm kiếm nhà cung cho mặt áo quần áo trẻ em tại Việt Nam

Cơ hội giao thương –Cơ hội xuất khẩu áo Polo sang thị trường Dubai

Cơ hội giao thương –Cơ hội xuất khẩu áo Polo sang thị trường Dubai

06/01/2021  | Lượt xem: 263

VIETGO xin gửi tới Quý vị thông tin đơn hàng từ ông Pooria – vị khách hàng đến từ Dubai đang muốn tìm nhà cung cho mặt hàng áo Polo

Cơ hội giao thương - Cơ hội xuất khẩu áo sơ mi nam đến thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương - Cơ hội xuất khẩu áo sơ mi nam đến thị trường Ấn Độ

31/12/2020  | Lượt xem: 200

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ anh Sam – vị khách hàng đến từ Ấn Độ. Ngay khi biết tới VIETGO cùng hệ thống các nhà cung cấp tiềm năng trong ngành may mặc, anh Sam đã liên hệ tới chúng tôi, chia sẻ thông tin về đơn hàng áo sơ mi nam. Mời Quý vị theo dõi thông tin đơn hàng dưới đây

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp vải sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp vải sang thị trường Ấn Độ

31/12/2020  | Lượt xem: 97

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp vải sang thị trường Ấn Độ VIETGO xin...

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm quần Jeans nam đến thị trường Isarel

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm quần Jeans nam đến thị trường Isarel

31/12/2020  | Lượt xem: 120

Ông Dani – thương nhân chuyên kinh doanh các mặt hàng thời trang tại Isarel đang cần tìm nguồn cung ứng cho sản phẩm quần Jeans nam.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp sản phẩm găng tay y tế sang thị trường Hong Kong

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp sản phẩm găng tay y tế sang thị trường Hong Kong

31/12/2020  | Lượt xem: 123

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp sản phẩm găng tay y tế sang thị trường...

Cơ hội giao thương – Cơ hội xuất khẩu mặt hàng găng tay cao su sang thị trường Ý

Cơ hội giao thương – Cơ hội xuất khẩu mặt hàng găng tay cao su sang thị trường Ý

31/12/2020  | Lượt xem: 106

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ ông Andrea – Vị khách hàng người Ý đang tìm nhà cung cấp cho mặt hàng găng tay cao su y tế

Cơ hội giao thương –Đơn hàng hàng tháng - Cơ hội xuất khẩu đồ trẻ em đến thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương –Đơn hàng hàng tháng - Cơ hội xuất khẩu đồ trẻ em đến thị trường Ấn Độ

31/12/2020  | Lượt xem: 235

Anh Sreejith– vị khách hàng đến từ Ấn Độvới mạng lưới phân phối và đối tác rộng lớn tại nhiều quốc gia đang cần tìm nhà cung cấp cho một số mặt hàng đồ trẻ em.

Cơ hội giao thương - Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm Đồ nội y nữ đến thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương - Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm Đồ nội y nữ đến thị trường Ấn Độ

31/12/2020  | Lượt xem: 183

Ông Prashant– vị khách hàng đến từ Ấn Độ với mạng lưới phân phối và đối tác rộng lớn tại nhiều quốc gia đang cần tìm nhà cung cấp cho một số mặt hàng đồ nội y nữ.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng hàng tháng - Cơ hội cung cấp các sản phẩm găng tay cho một doanh nghiệp tại Ấn Độ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng hàng tháng - Cơ hội cung cấp các sản phẩm găng tay cho một doanh nghiệp tại Ấn Độ

31/12/2020  | Lượt xem: 111

Ông Ravindra – chủ một doanh nghiệp tại Ấn Độ đang cần tìm nhà cung cấp uy tín cho các sản phẩm găng tay cao su.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp găng tay cao su cho doanh nghiệp tại Trung Quốc

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp găng tay cao su cho doanh nghiệp tại Trung Quốc

30/12/2020  | Lượt xem: 109

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ ông Nile– doanh nhân người Ả Rập đang muốn tìm nguồn cung ứng cho sản phẩm găng tay cao su

Cơ hội giao thương –Cơ hội xuất khẩu mặt hàng ga trải giường tới thị trường Chile

Cơ hội giao thương –Cơ hội xuất khẩu mặt hàng ga trải giường tới thị trường Chile

30/12/2020  | Lượt xem: 99

VIETGO xin gửi tới Quý vị thông tin đơn hàng từ ông Ashoka– vị khách hàng người Ấn Độ đang tìm kiếm nhà cung cấp cho mặt hàng ga trải giường để xuất sang thị trường Chile

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp đồ trẻ em cho một doanh nghiệp tại Cam pu chia

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp đồ trẻ em cho một doanh nghiệp tại Cam pu chia

30/12/2020  | Lượt xem: 149

Cô Alita – chủ một doanh nghiệp tại Cam pu chia đang cần tìm nhà cung cấp uy tín cho các mặt hàng đồ trẻ em.

Cơ hội giao thương– Đơn hàng hàng tháng - Cơ hội xuất khẩu găng tay y tế sang thị trường Ấn Độ.

Cơ hội giao thương– Đơn hàng hàng tháng - Cơ hội xuất khẩu găng tay y tế sang thị trường Ấn Độ.

30/12/2020  | Lượt xem: 91

Cơ hội xuất khẩu găng tay y tế sang thị trường Ấn Độ.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng hàng tháng - Cơ hội cung cấp Sợi cho một doanh nghiệp tại Pakistan

Cơ hội giao thương – Đơn hàng hàng tháng - Cơ hội cung cấp Sợi cho một doanh nghiệp tại Pakistan

29/12/2020  | Lượt xem: 116

Ông Muhammad – vị khách hàng đến từ Pakistan là một thương nhân đã có nhiều kinh nghiệm giao thương trong ngành hàng may mặc

Cơ hội giao thương – Đơn hàng cả năm- Cơ hội cung cấp găng tay y tế cho một doanh nghiệp tại Ấn Độ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng cả năm- Cơ hội cung cấp găng tay y tế cho một doanh nghiệp tại Ấn Độ

29/12/2020  | Lượt xem: 122

Ông Samson – chủ một doanh nghiệp tại Ấn Độđang cần tìm nhà cung cấp uy tín cho mặt hàng găng tay y tế.

Cơ hội giao thương - Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm sợi đến thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương - Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm sợi đến thị trường Ấn Độ

28/12/2020  | Lượt xem: 118

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ ông Vaish – Vị khách hàng đến từ Ấn Độ đang tìm kiếm nhà cung cấp mặt hàng sợi trữ thừa tại thị trường Việt Nam

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp các sản phẩm Túi PP dệt cho một công ty tại Úc

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp các sản phẩm Túi PP dệt cho một công ty tại Úc

25/12/2020  | Lượt xem: 477

Ông Wayne – đại diện một doanh nghiệp tại Úc đang cần tìm nhà cung cấp uy tín cho các mặt hàng túi PP dệt.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp Sợi cho một doanh nghiệp tại Trung Quốc

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp Sợi cho một doanh nghiệp tại Trung Quốc

25/12/2020  | Lượt xem: 120

Cô Angela – vị khách hàng đến từ Trung Quốc là một thương nhân đã có nhiều kinh nghiệm giao thương trong ngành hàng may mặc

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu găng tay cao su sang thị trường Kazakhstan

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu găng tay cao su sang thị trường Kazakhstan

25/12/2020  | Lượt xem: 156

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ ông Yerzhan – doanh nhân người Kazakhstan đang muốn tìm nguồn cung ứng cho sản phẩm găng tay cao su

Cơ hội giao thương – Cơ hội xuất khẩu sản phẩm khẩu trang y tế sang thị trường Mỹ và Canada

Cơ hội giao thương – Cơ hội xuất khẩu sản phẩm khẩu trang y tế sang thị trường Mỹ và Canada

22/12/2020  | Lượt xem: 227

VIETGO xin gửi tới Quý vị thông tin đơn hàng từ ông Thakattil– vị khách hàng người Canada đang quan tâm tới sản phẩm khẩu trang y tế đến từ Việt Nam

(Cập nhật email) Cơ hội giao thương - Cơ hội cung cấp mặt hàng áo Polo sang thị trường Philippines

(Cập nhật email) Cơ hội giao thương - Cơ hội cung cấp mặt hàng áo Polo sang thị trường Philippines

28/12/2020  | Lượt xem: 400

VIETGO xin gửi tới Quý vị thông tin đơn hàng từ chị Eldone – vị khách hàng đến từ Philippines đang có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng áo Polo thời trang nam từ thị trường Việt Nam

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp sản phẩm găng tay cao su cho doanh nghiệp Trung Quốc

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp sản phẩm găng tay cao su cho doanh nghiệp Trung Quốc

21/12/2020  | Lượt xem: 169

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ ông Jee – doanh nhân người Trung Quốc đang muốn tìm nguồn cung ứng cho sản phẩm găng tay cao su

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm Bao Jumbo số lượng lớn đến thị trường Malaysia

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm Bao Jumbo số lượng lớn đến thị trường Malaysia

21/12/2020  | Lượt xem: 145

Cô Liew– vị thương nhân đến từ Malaysia đang có nhu cầu tìm nhà cung cấp cho sản phẩm bao Jumbo đã qua sử dụng để phục vụ nhu cầu nội địa.

Cơ hội giao thương - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm Quần Âu đến thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm Quần Âu đến thị trường Ấn Độ

21/12/2020  | Lượt xem: 180

Vị khách hàng đến từ Ấn Độ- ông Shekhar đã liên hệ tới VIETGO, chia sẻ thông tin đơn hàng và mong muốn hỗ trợ kết nối tới nhà cung cấp uy tín trong ngành hàng may mặc cho sản phẩm Quần Âu nam.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm Mũ số lượng lớn đến thị trường Hoa Kỳ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm Mũ số lượng lớn đến thị trường Hoa Kỳ

21/12/2020  | Lượt xem: 282

Đại diện một doanh nghiệp tại Hoa Kỳ đang cần tìm nguồn cung ứng cho mặt hàng mũ thiết kế.

Cơ hội giao thương - Cơ hội cung cấp mặt hàng quần áo trẻ em tới thị trường Malaysia

Cơ hội giao thương - Cơ hội cung cấp mặt hàng quần áo trẻ em tới thị trường Malaysia

18/12/2020  | Lượt xem: 218

VIETGO xin gửi tới Quý vị thông tin đơn hàng từ ông Hassan – vị khách hàng đến từ Malaysia đang có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng quần áo trẻ em từ thị trường Việt Nam

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm Túi PP số lượng lớn đến thị trường Malaysia

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm Túi PP số lượng lớn đến thị trường Malaysia

18/12/2020  | Lượt xem: 179

Cô Liew– vị thương nhân đến từ Malaysia đang có nhu cầu tìm nhà cung cấp cho sản phẩm bao PP để phục vụ nhu cầu nội địa.

Cơ hội giao thương – Cơ hội xuất khẩu mặt hàng áo T-shirt thể thao và vải may mặc tới thị trường Hoa Kỳ

Cơ hội giao thương – Cơ hội xuất khẩu mặt hàng áo T-shirt thể thao và vải may mặc tới thị trường Hoa Kỳ

15/12/2020  | Lượt xem: 501

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ ông Kamal – Đại diện doanh nghiệp Ấn Độ đang cần tìm nhà cung cấp cho các sản phẩm thời trang thể thao cho thị trường Hoa Kỳ

Cơ hội giao thương – Cơ hội cung cấp sản phẩm găng tay cao su sang cho doanh nghiệp đến từ Trung Quốc

Cơ hội giao thương – Cơ hội cung cấp sản phẩm găng tay cao su sang cho doanh nghiệp đến từ Trung Quốc

15/12/2020  | Lượt xem: 202

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ ông Leo – Vị khách hàng đến từ Trung Quốc đang muốn tìm nhà cung cấp cho sản phẩm găng tay cao su

Cơ hội giao thương – Cơ hội xuất khẩu mặt hàng quần thể thao và quần kaki tới thị trường Pakistan

Cơ hội giao thương – Cơ hội xuất khẩu mặt hàng quần thể thao và quần kaki tới thị trường Pakistan

15/12/2020  | Lượt xem: 131

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ anh Komal – Vị khách hàng đến từ Pakistan đang tìm kiếm nhà cung cấp cho mặt hàng áo quần thời trang nam

Cơ hội giao thương –Cơ hội xuất khẩu sản phẩm tất sang thị trường Hoa Kỳ

Cơ hội giao thương –Cơ hội xuất khẩu sản phẩm tất sang thị trường Hoa Kỳ

14/12/2020  | Lượt xem: 142

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ chị Long – Đại diện doanh nghiệp tại Việt Nam đang cần tìm nguồn cung ứng cho sản phẩm tất len cho thị trường Hoa Kỳ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng hàng tháng - Cơ hội cung cấp găng tay cao su cho một doanh nghiệp nổi tiếng tại Hy Lạp

Cơ hội giao thương – Đơn hàng hàng tháng - Cơ hội cung cấp găng tay cao su cho một doanh nghiệp nổi tiếng tại Hy Lạp

14/12/2020  | Lượt xem: 134

Ông Fotsis – chủ một doanh nghiệp tại Hy Lạp đang cần tìm nhà cung cấp uy tín cho mặt hàng găng tay cao su.

Cơ hội giao thương - Cơ hội cung cấp mặt hàng quần áo trẻ em tới thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương - Cơ hội cung cấp mặt hàng quần áo trẻ em tới thị trường Ấn Độ

14/12/2020  | Lượt xem: 162

VIETGO xin gửi tới Quý vị thông tin đơn hàng từ chị Jasmine – vị khách hàng đến từ Ấn Độ đang có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng quần áo trẻ em từ thị trường Việt Nam

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp mặt hàng quần Âu cho một doanh nghiệp tại Anguilla

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp mặt hàng quần Âu cho một doanh nghiệp tại Anguilla

12/12/2020  | Lượt xem: 150

Ông Chad – chủ một cửa hàng tại Anguilla đang cần tìm nhà cung cấp uy tín cho mặt hàng quần Âu thiết kế.

Cơ hội giao thương - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm T shirt đến thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm T shirt đến thị trường Ấn Độ

12/12/2020  | Lượt xem: 301

Ông Shekhar – vị khách hàng đến từ Ấn Độ với mạng lưới phân phối và đối tác rộng lớn tại nhiều quốc gia đang cần tìm nhà cung cấp cho một số mặt hàng may mặc.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng hàng tháng - Cơ hội xuất khẩu Bao PP số lượng lớn đến thị trường Hàn Quốc

Cơ hội giao thương – Đơn hàng hàng tháng - Cơ hội xuất khẩu Bao PP số lượng lớn đến thị trường Hàn Quốc

12/12/2020  | Lượt xem: 236

Ông Harry– vị thương nhân đến từ Hàn Quốc đang có nhu cầu tìm nhà cung cấp cho sản phẩm bao PP.

Cơ hội giao thương –Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp mặt hàng áo Polo Shirt cho một doanh nghiệp tại Anguilla

Cơ hội giao thương –Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp mặt hàng áo Polo Shirt cho một doanh nghiệp tại Anguilla

11/12/2020  | Lượt xem: 292

Ông Chad – chủ một cửa hàng tại Anguilla đang cần tìm nhà cung cấp uy tín cho mặt hàng áo Polo-shirt thiết kế.

Cơ hội giao thương - Cơ hội cung cấp mặt hàng quần áo trẻ em tới thị trường Dubai

Cơ hội giao thương - Cơ hội cung cấp mặt hàng quần áo trẻ em tới thị trường Dubai

11/12/2020  | Lượt xem: 204

VIETGO xin gửi tới Quý vị thông tin đơn hàng từ anh Noura Ahmed – vị khách hàng đến từ Dubai đang có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng quần áo trẻ em từ thị trường Việt Nam

Cơ Hội Giao Thương - Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Khẩu Trang Vải Kháng Khuẩn Từ Vị Khách Hàng Người Mỹ.

Cơ Hội Giao Thương - Đơn Hàng Thường Xuyên – Cơ Hội Xuất Khẩu Khẩu Trang Vải Kháng Khuẩn Từ Vị Khách Hàng Người Mỹ.

10/12/2020  | Lượt xem: 303

Vị khách hàng người Mỹ đang có nhu cầu nhập khẩu Khẩu Trang Vải Kháng Khuẩn từ nhà cung cấp Việt Nam.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp sản phẩm túi vải không dệt cho một doanh nghiệp tại Singapore

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội cung cấp sản phẩm túi vải không dệt cho một doanh nghiệp tại Singapore

10/12/2020  | Lượt xem: 247

Ông Mani – đại diện một doanh nghiệp tại Singapore đang cần tìm nhà cung cấp có báo giá cạnh tranh cho sản phẩm túi vải không dệt.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên – Cơ hội xuất khẩu mặt hàng găng tay cao su y tế tới thị trường Đức và Mỹ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên – Cơ hội xuất khẩu mặt hàng găng tay cao su y tế tới thị trường Đức và Mỹ

08/12/2020  | Lượt xem: 122

VIETGO xin gửi tới Quý vị thông tin đơn hàng từ ông Alex – đại diện doanh nghiệp tại Malaysia đang tìm kiếm nhà cung cấp cho mặt hàng găng tay cao su để xuất khẩu sang thị trường Đức và Mỹ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu găng tay cao su tới thị trường Hong Kong

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu găng tay cao su tới thị trường Hong Kong

08/12/2020  | Lượt xem: 245

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ chị Vivi – Đại diện doanh nghiệp tới từ Trung Quốc đang cần nhập khẩu sản phẩm găng tay cao su

Cơ hội giao thương – Cơ hội xuất khẩu quần đùi thời trang nam đến thị trường Philippines

Cơ hội giao thương – Cơ hội xuất khẩu quần đùi thời trang nam đến thị trường Philippines

08/12/2020  | Lượt xem: 122

Vị khách hàng kinh doanh cá nhân đến từ Philippines – chị Maria – đnag cần nhập khẩu sản phẩm quần đùi

Cơ hội giao thương – Cơ hội xuất khẩu áo Polo thời trang nam đến thị trường Philippines

Cơ hội giao thương – Cơ hội xuất khẩu áo Polo thời trang nam đến thị trường Philippines

08/12/2020  | Lượt xem: 265

Vị khách hàng kinh doanh cá nhân đến từ Philippines – chị Maria – đnag cần nhập khẩu sản phẩm áo Polo thời trang nam

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu găng tay lao động tới thị trường Sri Lanka

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu găng tay lao động tới thị trường Sri Lanka

07/12/2020  | Lượt xem: 141

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ ông Anees – Vị khách hàng người Sri Lanka đang tìm nhà cung cấp cho mặt hàng găng tay lao động

Cơ hội giao thương - Cơ hội cung cấp găng tay y tế cho một doanh nghiệp đến từ Ấn Độ

Cơ hội giao thương - Cơ hội cung cấp găng tay y tế cho một doanh nghiệp đến từ Ấn Độ

07/12/2020  | Lượt xem: 180

Ông Neeraj – chủ một doanh nghiệp tại Ấn Độ đang cần tìm nhà cung cấp uy tín cho mặt hàng găng tay y tế để xuất khẩu sang thị trường Châu Âu.

Cơ hội giao thương – Cơ hội xuất khẩu áo khoác đến thị trường Philippines

Cơ hội giao thương – Cơ hội xuất khẩu áo khoác đến thị trường Philippines

04/12/2020  | Lượt xem: 178

Cơ hội giao thương – Cơ hội xuất khẩu áo khoác đến thị trường Philippines VIETGO xin gửi tới Quý...

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu quần Jeans đến thị trường Thái Lan

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu quần Jeans đến thị trường Thái Lan

04/12/2020  | Lượt xem: 251

VIETGO xin gửi tới Quý vị thông tin đơn hàng từ ông Abby – vị khách hàng đến từ Thái Lan đang muốn tìm nhà cung cho mặt hàng quần Jeans thời trang nữ

Cơ hội giao thương – Cơ hội xuất khẩu bao đay sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương – Cơ hội xuất khẩu bao đay sang thị trường Ấn Độ

04/12/2020  | Lượt xem: 79

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ ông Selvaraj – Vị khách hàng người Ả Rập Saudi đang tìm nhà cung cấp cho mặt hàng bao đay

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu bao đay sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu bao đay sang thị trường Ấn Độ

04/12/2020  | Lượt xem: 75

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ ông Patel – Vị khách hàng người Ấn Độ đang tìm nhà cung cấp cho mặt hàng bao đay

Cơ hội giao thương – Đơn hàng hàng năm - Cơ hội cung cấp sản phẩm khăn bông sang thị trường Mỹ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng hàng năm - Cơ hội cung cấp sản phẩm khăn bông sang thị trường Mỹ

03/12/2020  | Lượt xem: 211

Ông Andy – chủ một doanh nghiệp tại Hong Kong đang cần tìm nhà cung cấp uy tín cho mặt hàng khăn bông để xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Cơ hội giao thương - Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm đầm nữ thời trang đến thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương - Đơn hàng thường xuyên - Cơ hội xuất khẩu sản phẩm đầm nữ thời trang đến thị trường Ấn Độ

30/11/2020  | Lượt xem: 334

Vị khách hàng đến từ Ấn Độ - ông Prashant đã liên hệ tới VIETGO, chia sẻ thông tin đơn hàng và mong muốn hỗ trợ kết nối tới nhà cung cấp uy tín trong ngành hàng may mặc cho sản phẩm đầm nữ thời trang. Với đơn hàng lần này, ông Prashant rất hy vọng có thể tìm được đối tác có thể hợp tác lâu dài.

Cơ hội giao thương - Đơn hàng hàng năm –- Thương nhân đến từ Ấn Độ cần tìm nguồn cung ứng cho mặt hàng giày thể thao

Cơ hội giao thương - Đơn hàng hàng năm –- Thương nhân đến từ Ấn Độ cần tìm nguồn cung ứng cho mặt hàng giày thể thao

30/11/2020  | Lượt xem: 90

VIETGO đã nhận được thông tin đơn hàng từ anh Sahil – thương nhân đến từ Ấn Độ. Hiện anh Sahil đang mong muốn tìm đối tác cho đơn hàng giày thể thao với thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây:

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG VIETGO ĐẠT MỐC 20 NGHÌN

Website Xúc tiến xuất khẩu http://vietgo.vn/sau nhiều lần chỉnh sửa, thì phiên bản hiện tại được lấy dữ liệu từ tháng 4 năm 2011. Vậy là với 8 năm rưỡi, số Cơ hội giao thương các mặt hàng đi các thị trường được up lên website đạt mốc 20 nghìn CHGT. Thông thường mỗi 1 CHGT từ VIETGO là 1 khách hàng. Vậy thì, số lượng khách này nếu tập trung thì sẽ bao phủ 1 nửa sân vận động Mỹ Đình (Sức chứa 40 nghìn) hoặc gần đầy sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội (Sứa chứa 22 nghìn). Mỗi 1 năm VIETGO đạt gần 2,5 nghìn khách hàng mới giao dịch nhập khẩu tất cả các mặt hàng ở Việt Nam.

Với 1 đơn vị xúc tiến xuất khẩu, thời gian chính là minh chứng cho bề dầy của kinh nghiệm và lượng khách hàng tích góp lại. Mỗi 1 cột mốc là cả sự nỗ lực của đội ngũ VIETGO, nhằm mang về cho đất nước Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng nguồn khách hàng dồi dào. Đa dạng về mặt hàng và thị trường.

Nhân 1 cột mốc đặc biệt, VIETGO xin được chia vui cùng các khách hàng đã đang và sẽ lựa chọn VIETGO là đơn vị đồng hàng trên con đường Xuất khẩu đầy khởi sắc.

Công ty TNHH VIETGO - VIETGO Co., Ltd

Phòng 410 tầng 4, tòa nhà Daeha, 360 đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84 4. 32 37 34 26

Email: tuvanxnk.vietgo@gmail.com - Website: www.vietgo.vn

Copyright © 2010 - 2016 VIETGO Inc. All rights reserved.