Cơ hội giao thương ngành hàng Nhãn

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VIP
CƠ HỘI GIAO THƯƠNG XUẤT KHẨU ĐẶC BIỆT
ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc Biệt - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường UAE

Cơ hội giao thương Đặc Biệt - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường UAE

29/12/2020  | Lượt xem: 222

Ông Iqra đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Quả Nhãn số lượng lớn sang thị trường UAE

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc Biệt - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương Đặc Biệt - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Ấn Độ

28/09/2020  | Lượt xem: 957

Ông MAYUR đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Quả Nhãn số lượng lớn sang thị trường Ấn Độ

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc Biệt - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương Đặc Biệt - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Ấn Độ

31/08/2020  | Lượt xem: 606

Vị khách hàng người Ấn Độ cần tìm nhà cung cấp cho sản phẩm Quã Nhãn Việt Nam

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc Biệt – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường UAE

Cơ hội giao thương Đặc Biệt – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường UAE

29/06/2020  | Lượt xem: 210

Ông Kaise đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Quả Nhãn số lượng lớn sang thị trường UAE

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc Biệt – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Bangladesh

Cơ hội giao thương Đặc Biệt – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Bangladesh

13/05/2020  | Lượt xem: 456

Vị khách hàng người Bangladesh cần tìm nhà cung cấp cho sản phẩm Quả Nhãn Việt Nam

ĐẶC BIỆT
(Cập nhật lần 1) Cơ hội giao thương – Đơn hàng đặc biệt thường xuyên – Cơ hội xuất khẩu nhãn sang thị trường Trung Quốc.

(Cập nhật lần 1) Cơ hội giao thương – Đơn hàng đặc biệt thường xuyên – Cơ hội xuất khẩu nhãn sang thị trường Trung Quốc.

31/10/2019  | Lượt xem: 448

Ông Samuel – Vị khách hàng VIP của VietGo đang có nhu cầu nhập khẩu quả nhãn từ Việt Nam

ĐẶC BIỆT
Cơ hội giao thương Đặc Biệt – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương Đặc Biệt – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Ấn Độ

29/09/2019  | Lượt xem: 375

Vị khách hàng người Ấn Độ cần tìm nhà cung cấp cho sản phẩm Quả Nhãn Việt Nam

1
CƠ HỘI GIAO THƯƠNG XUẤT KHẨU
Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Ấn Độ

28/12/2020  | Lượt xem: 455

Ông Sam đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Quả Nhãn số lượng lớn sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên – Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Tây Ban Nha.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên – Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Tây Ban Nha.

17/11/2020  | Lượt xem: 450

Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Tây Ban Nha.

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Hàng Tháng - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Hàng Tháng - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Ấn Độ

04/11/2020  | Lượt xem: 593

Ông Barath đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Quả Nhãn số lượng lớn sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội trở thành nhà cung cấp Nhãn Tươi cho Chuỗi nhà hàng Ẩm thực Cao cấp tại Pháp

Cơ hội giao thương - Đơn Hàng Thường Xuyên - Cơ hội trở thành nhà cung cấp Nhãn Tươi cho Chuỗi nhà hàng Ẩm thực Cao cấp tại Pháp

02/11/2020  | Lượt xem: 555

Ông Paul đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Quả Nhãn số lượng lớn sang thị trường Pháp

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên – Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Jordan.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên – Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Jordan.

29/09/2020  | Lượt xem: 76

Vị thương nhân người Jordan cần tìm sản phẩm Quả Nhãn để xuất khẩu sang thị trường quê hương.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Nhãn sang thị trường Bangladesh

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Nhãn sang thị trường Bangladesh

18/08/2020  | Lượt xem: 348

Mr Habilur – Vị khách hàng đến từ Bangladesh đang có nhu cầu nhập khẩu Nhãn ngọt.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Ấn Độ

28/07/2020  | Lượt xem: 232

Ông Hemaadri đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Quả Nhãn số lượng lớn sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Ấn Độ

23/07/2020  | Lượt xem: 541

Ông Aslam đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm Quả Nhãn số lượng lớn sang thị trường Ấn Độ

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Nhãn sang thị trường Malaysia

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Thường Xuyên - Cơ hội xuất khẩu Nhãn sang thị trường Malaysia

13/07/2020  | Lượt xem: 247

Cơ hội xuất khẩu Nhãn sang thị trường Malaysia

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên – Cơ hội xuất khẩu Nhãn sang thị trường Hà Lan.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng thường xuyên – Cơ hội xuất khẩu Nhãn sang thị trường Hà Lan.

25/06/2020  | Lượt xem: 219

Ông Diar đang cần tìm nhà cung cấp cho sản phẩm Nhãn số lượng lớn để xuất sang thị trường Hà Lan.

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Nhãn sang thị trường Anh

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Nhãn sang thị trường Anh

25/05/2020  | Lượt xem: 406

Vị khách hàng người Anh cần tìm nhà cung cấp cho sản phẩm Nhãn Việt Nam

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Ả Rập

Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Ả Rập

25/04/2020  | Lượt xem: 217

Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Ả Rập

MS - Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Mỹ.

MS - Cơ hội giao thương – Đơn hàng Cả Năm - Cơ hội xuất khẩu Quả Nhãn sang thị trường Mỹ.

24/03/2020  | Lượt xem: 405

Vị khách hàng đến từ Mỹ thống nhất cần tìm nhà cung cấp cho sản phẩm Quả Nhãn Việt Nam

1
CƠ HỘI GIAO THƯƠNG VIETGO ĐẠT MỐC 20 NGHÌN

Website Xúc tiến xuất khẩu http://vietgo.vn/sau nhiều lần chỉnh sửa, thì phiên bản hiện tại được lấy dữ liệu từ tháng 4 năm 2011. Vậy là với 8 năm rưỡi, số Cơ hội giao thương các mặt hàng đi các thị trường được up lên website đạt mốc 20 nghìn CHGT. Thông thường mỗi 1 CHGT từ VIETGO là 1 khách hàng. Vậy thì, số lượng khách này nếu tập trung thì sẽ bao phủ 1 nửa sân vận động Mỹ Đình (Sức chứa 40 nghìn) hoặc gần đầy sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội (Sứa chứa 22 nghìn). Mỗi 1 năm VIETGO đạt gần 2,5 nghìn khách hàng mới giao dịch nhập khẩu tất cả các mặt hàng ở Việt Nam.

Với 1 đơn vị xúc tiến xuất khẩu, thời gian chính là minh chứng cho bề dầy của kinh nghiệm và lượng khách hàng tích góp lại. Mỗi 1 cột mốc là cả sự nỗ lực của đội ngũ VIETGO, nhằm mang về cho đất nước Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng nguồn khách hàng dồi dào. Đa dạng về mặt hàng và thị trường.

Nhân 1 cột mốc đặc biệt, VIETGO xin được chia vui cùng các khách hàng đã đang và sẽ lựa chọn VIETGO là đơn vị đồng hàng trên con đường Xuất khẩu đầy khởi sắc.

Công ty TNHH VIETGO - VIETGO Co., Ltd

Phòng 410 tầng 4, tòa nhà Daeha, 360 đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84 4. 32 37 34 26

Email: tuvanxnk.vietgo@gmail.com - Website: www.vietgo.vn

Copyright © 2010 - 2016 VIETGO Inc. All rights reserved.